Klimaatontkenners zijn de nieuwe 'flat earthers'

managing director van A Seat At The Table

Het bewijs van de ontregeling van ons klimaat is alomtegenwoordig, en het verdict van klimaatwetenschappers laat weinig ruimte voor interpretatie.

Op onze politici en staatsstructuur na blijft ons land doorgaans gespaard van natuurrampen. Die relatieve rust werd vorige week verstoord met plotse regenval en overstromingen van Bijbelse proporties in de provincie Luik en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. In België en Duitsland samen vielen minstens 190 dodelijke slachtoffers en wordt nog gezocht naar honderden vermisten. Hele dorpen zijn weggevaagd of liggen volledig onder water.

Ons klimaat wordt in de nabije toekomst even onvoorspelbaar als de uitspraken van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Het grillige karakter van het weer, de intensiteit van de regenval en de schaal van de vernielingen liggen geheel in lijn met de voorspellingen van de klimaatwetenschappers van het IPCC. Ten gevolge van de klimaatopwarming worden hevige neerslag, volatiele temperatuurschommelingen en extreme weersomstandigheden courant in onze contreien. Ons klimaat wordt in de nabije toekomst even onvoorspelbaar als de uitspraken van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Meteen na het uitbreken van het noodweer ontstond op sociale media een hevige discussie over de oorzaak van deze overstromingen. Onder meer UGent-rector Rik Van de Walle en onderwijsexpert Dirk Van Damme clashten op Twitter met professor kerkelijk recht Rik Torfs. Die vroeg zich luidop af of ‘wetenschap een nieuwe religie is, je mag vooral niet twijfelen’. Een opmerkelijke uitspraak, van de voormalige rector van een van de meest vooraanstaande universiteiten in West-Europa. Sommige oneliners horen meer thuis in een blooperreeks van 'De slimste mens ter wereld' dan in dit soort debatten.

Consensus

Over het bestaan en de oorzaken van de klimaatverandering bestaat al decennia een stevige consensus die 97 procent van de klimaatwetenschappers onderschrijft. Indien we de broeikaseffecten niet drastisch terugdringen, stijgt tegen eind deze eeuw de gemiddelde temperatuur op aarde met 2 graden en dreigt een ongeziene catastrofe. Met de huidige doelstellingen van het Akkoord van Parijs (2015) stijgt de temperatuur met 2,7 graden.

In zijn jaarverslag duidt het Amerikaanse ministerie van Defensie - toch niet meteen het meest linkse clubje - de klimaatverandering aan als een van de belangrijkste bedreigingen.

In zijn jaarverslag duidt het Amerikaanse ministerie van Defensie - toch niet meteen het meest linkse clubje - de klimaatverandering aan als een van de belangrijkste bedreigingen voor de nationale veiligheid en stabiliteit in de wereld. Als de zeespiegels blijven stijgen door smeltende ijskappen en gletsjers, dreigt ons klimaat volledig te ontregelen. Hevige stormen en overstromingen, aardverschuivingen, extreme hitte en droogte, mislukte oogsten, hongersnood en pandemieën nemen dan fors toe. Een vicieuze cirkel van natuurrampen en burgerconflicten dreigt over de horizon.

De Verenigde Naties voorspellen dan weer dat er tegen 2050 wereldwijd tot 1 miljard klimaatvluchtelingen bijkomen. Dat duizelingwekkend cijfer zet aan tot reflectie voor wie de vergelijking maakt met de vluchtelingencrisis van 2015-2016. Toen zetten 1,5 miljoen vluchtelingen aan onze buitengrenzen het Europese project ei zo na op losse schroeven.

Fit for 55

Eurocommissaris voor de Green Deal Frans Timmermans ontvouwde vorige week zijn Fit for 55-klimaatplannen. Met deze road map wil de Europese Commissie tegen 2030 de CO2-uitstoot in Europa met 55 procent verminderen. Die plannen zijn gewaagd aan de New Green Deal van De Amerikaanse president Joe Biden en de verklaringen van president Xi Jinping om de Chinese industrie tegen 2060 klimaatneutraal te maken. De torenhoge ambities om de uitstoot te beperken tonen dat wereldleiders maar al te bewust zijn van de mogelijk catastrofale gevolgen van de opwarming.

Het is des te vreemder dat er anno 2021 nog steeds prominente politici en academici zijn die gretig twijfel zaaien over de opwarming.

Van eilandstaten die dreigen te verdwijnen in de Stille Oceaan, tot massale bosbranden in het Amazonewoud en Australië, tot extreme droogte in de Sahel en ongeziene overstromingen in Europa. Het bewijs van de ontregeling van ons klimaat is alomtegenwoordig, en het verdict van de klimaatwetenschappers laat weinig ruimte voor interpretatie.

Het is daarom des te vreemder dat er anno 2021 nog steeds prominente politici en academici zijn die gretig twijfel zaaien over de opwarming. De tijd is niet veraf dat de klimaatontkenners in hetzelfde hoekje geschoven worden als de antivaxers en 'flat earthers' die vandaag het publieke debat verontreinigen.

Youssef Kobo

Managing director van A Seat At The Table

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud