Krapte op de arbeidsmarkt komt na deze crisis snel terug

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

De krapte op de arbeidsmarkt zal zich vrij snel weer laten voelen. Dat die met een lage werkzaamheidsgraad gepaard gaat, blijft een pijnlijke illustratie van een slecht georganiseerde arbeidsmarkt.

De coronacrisis heeft onvermijdelijk een impact op de arbeidsmarkt. In de eerste helft van het jaar gingen in België netto 54.000 jobs verloren. Dat is ongeveer dubbel zoveel als tijdens elk van de drie voorgaande recessies, maar het valt eigenlijk nog mee. De terugval in het aantal jobs is vooralsnog beperkt in vergelijking met de terugval in economische activiteit (-1% versus -15%) en in vergelijking met de rest van Europa.

©RV DOC

België kon tot nog toe veel beter dan de meeste eurolanden het jobverlies beperken. Qua economische terugval zat België in de eerste helft van het jaar net op het gemiddelde van de eurozone. Mocht dat voor de werkgelegenheid ook het geval zijn, dan zouden zo’n 100.000 extra jobs verloren zijn. Tijdelijke werkloosheid speelde hier een cruciale rol, maar er komt ongetwijfeld nog slecht nieuws vanop de arbeidsmarkt aan.

Als antwoord pleiten sommigen voor brugpensioen en arbeidsduurverkorting met loonbehoud. Die pleidooien vertrekken evenwel van een verkeerd uitgangspunt. Volgens het Planbureau en de Nationale Bank verdwijnen in 2020-2021 netto respectievelijk 82.000 en 90.000 jobs. Daartegenover staat dat een normale economische groei de voorbije 25 jaar zo’n 43.000 extra werkenden per jaar vereiste. En de komende jaren komt daar door de vergrijzing nog een zware pensioneringsgolf bovenop. Om die te vervangen zijn ook extra mensen nodig.

©Mediafin

Als we straks naar een normalere economische situatie terugkeren, zal de structurele krapte op de arbeidsmarkt die de voorbije jaren heel wat bedrijven parten speelde, zich vrij snel weer laten voelen. Dat die krapte met een van de laagste werkzaamheidsgraden van Europa gepaard gaat, blijft een pijnlijke illustratie van een slecht georganiseerde arbeidsmarkt.

Slecht idee

We moeten de crisis aangrijpen om eindelijk in te zetten op een beter werkende arbeidsmarkt. Focus op opleiding, zeker ook voor tijdelijke werklozen, op een bredere activering en begeleiding van inactieven, en op meer flexibiliteit. Het minimum is geen maatregelen te nemen die de huidige jobverliezen structureel maken, zoals brugpensioen of een arbeidsduurverkorting. Het blijft een slecht idee om mensen vervroegd uit de arbeidsmarkt te duwen of om vanuit een waanidee van herverdeling van jobs de loonkosten zo op te drijven dat jobs vernietigd worden.

Voor corona was meer mensen aan het werk een belangrijke beleidsdoelstelling. Na corona heeft die doelstelling alleen maar aan belang gewonnen.

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom van Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'.

Lees verder

Gesponsorde inhoud