opinie

Laat de gratuite pensioenbeloftes maar achterwege

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

De Europese Commissie, de OESO en het IMF kwamen de voorbije weken met rapporten over wat economisch verstandiger aangepakt kan worden in België. De lijst is traditiegetrouw vrij lang.

Ook Frankrijk scoort slecht op veel van de punten waarop ons land het niet goed doet. Denk aan de pensioenuitdaging. In Frankrijk stoppen mensen gemiddeld op 60,8 jaar met werken, in België is dat 61,1 jaar. Van de 55- tot 64-jarigen werkt in Frankrijk 52,7 procent, in België is dat 52,9 procent. En de verwachte duur van het pensioen is in Frankrijk 24,9 jaar, in België 23,5 jaar.

©Frank Toussaint

Op elk van die punten bengelen beide landen aan de staart van het Europese peloton. Tegen die achtergrond werkt de Franse regering aan een pensioenhervorming. Die moet eindelijk een einde maken aan de 42 verschillende pensioenregimes en moet de Fransen aanzetten langer aan het werk te blijven.

België heeft een grondige pensioenhervorming minstens even hard nodig als Frankrijk.

Die plannen botsten op een historische golf van protest: in december en januari kende Frankrijk de langste spoorstaking ooit in en de oppositie diende 40.000 amendementen in om de hervorming te blokkeren. De regering van president Emmanuel Macron stuurde de plannen bij, maar zet niettemin door.

Middenmoot

©Mediafin

Ondertussen ligt de klemtoon in het Belgische pensioendebat al een tijd op een minimumpensioen van 1.500 euro per maand. Volgens de OESO, de denktank van de rijke landen, bedraagt het gemiddelde nettopensioen in België 66 procent van het inkomen voor het pensioen. Hoewel achter dat gemiddelde grote verschillen schuilen, behoort België daarmee tot de betere middenmoot in Europa.

In Frankrijk ligt die nettovervangingsgraad op 74 procent, maar ook zonder de huidige hervorming gaat dat de komende decennia flink dalen. Net daarom is de Franse vergrijzingsfactuur de komende decennia negatief. Volgens de Europese Commissie zullen de jaarlijkse sociale overheidsuitgaven in Frankrijk tegen 2070 2,8 procent van het bruto binnenlands product lager liggen dan vandaag.

In België wordt een stijging met 4,6 procent verwacht, of 22 miljard in euro's van vandaag. België heeft een grondige pensioenhervorming minstens even hard nodig als Frankrijk. Hogere minimumpensioenen kunnen daar deel van uitmaken, maar alleen in een bredere hervorming die vooral ook de financiering van het pensioenstelsel veiligstelt.

Daarbij zijn elementen als langer werken, minder gelijkgestelde periodes en een verregaande bijsturing van de ambtenarenpensioenen onvermijdelijk.

Protest

Zulke maatregelen zullen allicht moeilijker vallen dan gratuite beloftes van hogere pensioenen zonder ernstig financieringsplan. De vraag is welke Belgische politici het hoofd kunnen of willen bieden aan het protest dat zo'n hervorming met zich mee zal brengen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud