Langer werken is noodzakelijk

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Het Monitoringcomité bevestigt dat het begrotingstekort dit jaar weer stevig oploopt. We stevenen af op 7 miljard euro. Dat plaatst de focus op de huidige toestand van onze overheidsfinanciën. Toch blijft de budgettaire uitdaging op langere termijn belangrijker. Statbel, het Belgische statistiekbureau, bracht vorige week zijn jaarlijks terugkerende boodschap dat de levensverwachting blijft stijgen. De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte bedraagt nu 81,5 jaar. Voor 65-jarigen is de levensverwachting nog twintig jaar. En volgens alle verwachtingen blijft die levensverwachting ook de komende decennia toenemen.

©Frank Toussaint

Dat heeft uiteraard implicaties voor onze economie. Vandaag zet de gemiddelde Belg op 21 jaar zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt. Daar blijft die zo’n 33 jaar actief. Daarnaast is die ook na de studies gemiddeld nog 27 jaar niet actief op de arbeidsmarkt, onder meer werkzoekend of met pensioen. Slagen we er de komende decennia niet in structureel meer mensen langer aan het werk te houden, dan zal die periode van inactiviteit alleen maar toenemen. Volgens de Vergrijzingscommissie klimt de levensverwachting tegen 2070 naar bijna 89 jaar. Als de gemiddelde Belg dan nog altijd aan een loopbaan van 33 jaar vasthoudt, staat daar een periode van niet-werken van 56 jaar tegenover.

©MEDIAFIN

Het hoeft niet te verbazen dat die evolutie onze welvaartsstaat financieel uitdaagt. Begin juli publiceerde de Vergrijzingscommissie haar jaarlijkse update van de raming van de toekomstige vergrijzingskosten. Dat is telkens weer verontrustende lectuur. Volgens de nieuwe raming stijgen de jaarlijkse sociale overheidsuitgaven tegen 2040 met 17 miljard in euro’s van vandaag. Dat komt overeen met het volledige huidige budget voor defensie, openbare orde en veiligheid, huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen en recreatie, cultuur en religie samen. En dat is onder vrij optimistische hypothesen over onder meer de productiviteit en met de huidige pensioenbedragen.

Met de tijdens de verkiezingscampagne beloofde verhoging van de pensioenen, en vooral met een realistischere inschatting van de productiviteitsgroei, zouden die uitgaven nog fors hoger oplopen. Naast het opkrikken van de productiviteitsgroei is meer mensen langer aan het werk houden de manier om die financiële uitdaging op te vangen. Ondanks de initiatieven van eerdere regeringen moet ook de volgende regering op dat vlak nog aan de slag.

Lees verder

Gesponsorde inhoud