De toekomst is hier al. Ze verbergt zich in wat gadgets en hypes lijken. Elke week probeert Roland Legrand haar contouren in te schatten, door de waan van de dag heen.

Ik hou ervan als visionaire technologen de beperkingen van het moment loslaten en ongedwongen in de toekomst staren. Philip Rosedale, de founding father van de virtuele wereld Second Life, is er erg goed in. In een toespraak voor UW Reality Lab van de Paul G. Allen School (te vinden op YouTube) besloot de Amerikaan onlangs: ‘Als we de miljard machines die nu verbonden zijn met breedband inzetten, kunnen we een volledig interactieve virtuele wereld met de landoppervlakte van de planeet bouwen.’ Ter vergelijking: Second Life, met zijn 20.000 servers, heeft een oppervlakte ter grootte van Los Angeles.

Reality Lab Lectures: Philip Rosedale - VR and Virtual Worlds

Stel nu dat de rekenkracht van computers nog veel verder wordt opgedreven, met kwantumcomputers. ‘Dat betekent dat de virtuele werelden van de toekomst niet langer vergelijkbaar zijn met de aarde’, zegt Rosedale. ‘Ze zullen veel groter zijn. En onze opportuniteiten zijn er zoveel groter dat ze onze aarde tot een kleine afrondingsfout maken.’

Eigenlijk heeft Rosedale het niet langer over virtuele realiteit, maar over een Metaverse, een collectieve virtuele ruimte die vrijwel alle virtuele werelden, augmented reality, het internet én het internet of things omvat.

Hyperrealistisch

Ik wist dat Rosedale de dingen groots ziet, en toch moest ik even slikken. Een Second Life dat even groot is als Los Angeles, daar kan ik inkomen. Een gedetailleerdere Google Earth waarin je echt kan rondlopen als avatar, dat moet ooit mogelijk zijn. Maar dat exponentieel overstijgen, dat kan ik me niet meer voorstellen.

We spreken hier over het aaneensluiten van honderden miljoenen superkrachtige computers en het creëren van een hyperrealistische ervaring voor miljarden avatars. In het komende Metaverse moeten we wereldwijd kunnen werken, studeren, reizen en ongetwijfeld ook de meest exotische vormen van seks beleven, al had Rosedale het niet over dat laatste.

Wel had Rosedale het over de risico’s.

Uitbuiting

Artificiële intelligentie wordt nu al misbruikt om menselijke zwakheden uit te buiten in de digitale wereld. Wat moet dat dan in het Metaverse worden? En dan is er nog de extreme ongelijkheid. Het internet wordt nu al bepaald door het winner-takes-allprincipe. Naarmate in het Metaverse alles superefficiënt wordt, dreigt dat effect nog te worden versterkt.

Rosedale geeft toe dat het Metaverse er nog lang niet is. Het is nog altijd erg oncomfortabel om in virtuele realiteit te tikken of lange teksten te lezen. Wil je echt in een virtuele wereld kunnen werken, moet je er uren aan een stuk in kunnen doorbrengen. Iedereen die al eens een VR-bril heeft opgezet, weet dat dat onmogelijk is. Elke nieuwe headset lijkt telkens maar een relatief bescheiden stap in de richting van het Metaverse.

Maar het zijn profeten als Rosedale die achter de nog groteske headsets van vandaag de contouren van het Metaverse ontwaren.

Lees verder

Tijd Connect