Op zoek naar extra inkomsten?

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Tijdens een hoorzitting over de financiering van de sociale zekerheid vorige week in de Kamer werd opmerkelijk veel verwezen naar de nood aan extra inkomsten. Vakbonden en ziekenfondsen legden de klemtoon op hoe allerlei vormen van lastenverlaging minder inkomsten voor de sociale zekerheid betekenden. De oplossing lag volgens hen dan ook voor de hand: draai die lastenverlagingen terug en het financieringsprobleem is opgelost.

©Frank Toussaint

Ook informateur Paul Magnette wees op een gebrek aan inkomsten voor de overheid om de sociale plannen van zijn PS te financieren: een minimumnettopensioen van 1.500 euro, meer mogelijkheden om vervroegd te stoppen met werken en een lagere btw op elektriciteit. De doorrekening van het Planbureau voor de verkiezingen raamde de factuur van de PS-plannen op minstens 8,5 miljard per jaar op kruissnelheid.

Die roep om extra inkomsten klinkt misschien makkelijk, maar gaat nogal vlot voorbij aan de realiteit van de huidige overheidsinkomsten. Nieuwe Europese cijfers tonen dat België in 2018 op Frankrijk na de hoogste belastingdruk van Europa had. Die totale belastingdruk komt uit op 47,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

©Mediafin

Tegen die achtergrond zijn pleidooien voor meer overheidsinkomsten nogal bizar. Als onze overheid het huidige begrotingstekort, de toekomstige vergrijzingsfactuur en nieuwe uitgaven zoals voorgesteld door de PS wil financieren met extra inkomsten, dan moet die belastingdruk naar 53 procent van het bbp, waarmee we los aan de kop komen in Europa. Dan moeten bijvoorbeeld de btw-ontvangsten bijna verdubbelen of de belastingen op ondernemingen bijna verdrievoudigen. Dat zou niet lukken zonder belangrijke economische schade.

Extra inkomsten voor de overheid mag dan voor sommigen makkelijk klinken, zeker als die betaald worden door ‘anderen’, zoals grote vermogens of multinationals. De realiteit is dat de inkomsten in ons land al zeer hoog liggen. Ook de uitgaven zijn hoog: onze totale overheidsuitgaven zijn de derde hoogste van Europa, onze sociale overheidsuitgaven de tweede hoogste.

De vraag of al die uitgaven wel efficiënt gebeuren en/of nodig zijn, moet de eerste reflex zijn in het debat over de overheidsfinanciën. En op langere termijn moeten we vooral inzetten op sterkere economische groei. De recepten zijn gekend: meer investeren, meer flexibiliteit, meer concurrentie, … Maar dat soort voorstellen komt in het debat opmerkelijk weinig aan bod.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud