Peter De Keyzer: 'Waarom een RSZ-korting voor voetballers en niet voor verplegers?'

©Photo News

Ik daag iedereen uit een zinnige uitleg te bedenken voor dit kaduke landschap van fiscale koterijen. Wees gerust: het valt niet uit te leggen.

Ik beken het: ik ben geen al te beste voetballer en geen van de werknemers in onze onderneming is een Ronaldo of Messi. We verhandelen ook geen diamanten. Ook maken we geen films, computergames of theatervoorstellingen. We publiceren helaas ook geen kranten. Met ons bedrijf zijn we maar een gemiddelde kmo, zoals zowat 80 procent van alle Vlaamse ondernemers en zelfstandigen. Dat betekent dat we de pineut zijn.

Omdat we geen voetbalclub zijn, hebben we geen recht op een megakorting op de RSZ-bijdrages. We verhandelen geen diamanten, dus kunnen we niet rekenen op een forfaitaire 2 procent belasting op onze omzet. Een taxshelter krijgen we al helemaal niet. Die is er alleen voor films, podiumkunsten en gameontwikkelaars. Ten slotte, omdat we geen kranten maken, kunnen we ons drukwerk niet op kosten van de overheid laten bestellen door de postbode.

Om die gunsttarieven te verdedigen, worden telkens de mooiste redeneringen bedacht. Meestal wordt dan gezwaaid met miljoenen euro aan toegevoegde waarde, vele duizenden jobs of een uithangbord voor België. In het geval dat de voordelen zouden worden verminderd, dreigt telkens schijnbaar de apocalyps of een kaalslag in de betrokken sector. In dit tijdperk van gele hesjes is het een wonder dat de gemiddelde kmo niet meer in het verweer komt tegen deze lobbyfiscaliteit. Ze zijn er tegelijk de grootste financier én het grootste slachtoffer van.

In dit tijdperk van gele hesjes is het een wonder dat de gemiddelde kmo niet meer in het verweer komt tegen deze lobbyfiscaliteit. Ze zijn er tegelijk de grootste financier én het grootste slachtoffer van.

In de eerste plaats is de toekenning van voordelen of gunstmaatregelen volkomen arbitrair. Meestal gaat het om een politicus die zijn achterban wil bedienen. Waarom een taxshelter voor de gamingindustrie en niet voor de ontwikkeling van cybersecurity? Waarom een RSZ-korting voor voetballers en niet voor verplegers? Waarom betaalt de overheid gratis postbedeling voor kranten en niet voor e-commercebedrijven?

Ik daag iedereen uit een zinnige uitleg te bedenken voor dit kaduke landschap van fiscale koterijen. Wees gerust: het valt niet uit te leggen.

In de tweede plaats zijn die kortingen, subsidies en voordeeltarieven niet gratis. Het geld dat daar wordt uitgedeeld moet elders worden belast. In de praktijk is het de gemiddelde kmo die het gelag betaalt. Die betaalt niet het gemiddelde belastingtarief, maar de volle pot. Het is met zijn belastinggeld dat de volkomen arbitraire cadeaus voor anderen worden gefinancierd. Die kmo is dan ook minder goed georganiseerd, minder aanwezig in de media en al helemaal niet op kabinetten of in salons waar over gunstmaatregelen wordt beslist.

Ten derde wordt het speelveld volkomen vertekend door al die subsidies, btw-kortingen en andere koterijen. Wij weigeren uit principe subsidies, toeslagen of fiscale gunstregimes. Niet omdat we tegen financiële meevallers zijn. Wel omdat we geloven in meritocratie. Laat alle ideeën concurreren en laat het beste idee en het creatiefste bedrijf winnen.

In de praktijk zien we vaak minder talentrijke bedrijven die ons beconcurreren dankzij subsidies zoals de kmo-cheque. Een subsidie waardoor bedrijven hun diensten onder de marktprijs kunnen verkopen. Met de belastingen die wij betalen, worden zwakkere bedrijven gesubsidieerd om ons concurrentie aan te doen. Te gek om los te lopen. Wat niet levensvatbaar is zonder subsidies, gunsttarieven of premies, is niet levensvatbaar. Punt.

De elfendertig gunstregimes voor voetbal, diamant, podiumkunsten, film, kranten of leasingwagens worden betaald door vele bedrijven en ondernemingen die wel correct hun belastingen betalen. Bedrijven die te klein zijn om te lobbyen voor een gunstregime. De marktkramer, de kleine zelfstandige, de kmo met een tiental werknemers. Het is maar een kwestie van tijd vooraleer ook die kmo’s een geel hesje aantrekken en rechtvaardiger belastingen eisen.

Ik wil geen subsidies. Ik wil geen taxshelter. Ik wil geen belasting van 2 procent op mijn omzet. Ik vraag geen nultarief op de btw. Ik wil alleen dat iedereen dezelfde bijdrage betaalt. Minder arbitraire kortingen of subsidies kunnen de gemiddelde belasting voor iedereen doen dalen. Het zou het beleid efficiënter maken. Het zou de invloed van belangengroepen beperken. Het zou belastingen rechtvaardiger maken. Beste overheid, sloop die fiscale koterijen.*

*Vrij naar Ronald Reagan in 1987 ‘Mr Gorbachev, tear down this wall.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud