Professor arbeidseconomie UGent en UAntwerpen

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maken onze opiniemakers puntige observaties. Vandaag: Stijn Baert over de trampolinepremie uit het programma van Groen.

De paasklokken hebben afgelopen weekend een opvallend groot pak ter hoogte van het hoofdkwartier van Groen gedropt. De inhoud kon Groen-voorzitster Meyrem Almaci onmogelijk nog blijer maken: een trampoline! Duurzaam speelgoed én de ideale metafoor voor een stukje sociaaleconomisch programma van de partij.

©RV-DOC

Dat stukje programma, ondertussen ‘de trampolinepremie’ genoemd, houdt in dat ook werknemers die zelf ontslag nemen, recht krijgen op een werkloosheidsuitkering (ook zonder dringende medische of professionele reden). Aangezien ook het cdH dat onzalige idee enkele weken geleden op tafel legde, en voor verdere besmetting gebeurt, wil ik toch even mijn mening over dat plan geven. En die luidt: als we onze arbeidsmarkt helemaal om zeep willen helpen, moeten we vooral doen wat Groen in gedachten heeft.

Heb ik daar ook argumenten voor? Helaas, ik kan geen wetenschappelijke evaluatie van zo’n systeem voorleggen. Om de simpele reden dat zo’n systeem, dat werknemers in alle omstandigheden tot de werkloosheidsverzekering toelaat, bij mijn weten nergens ter wereld bestaat. Logisch ook: een verzekering betaalt enkel uit als het risico waartegen iemand verzekerd is zich buiten zijn wil voordoet.

Laat de trampoline van Groen in de garage want ze doet exact het tegenovergestelde van wat onze arbeidsmarkt nodig heeft.

De belangrijkste reden om de trampoline van Groen beter in de garage te laten, is evenwel dat ze exact het tegenovergestelde doet van wat onze arbeidsmarkt nodig heeft: werken in ons land moet meer gaan opleveren dan niet werken. De voorgestelde hervorming realiseert net dat het verschil tussen beide kleiner wordt. Omdat voor elke werknemer die minder dan 2.700 euro bruto verdient een outside option ontstaat waarin hij een werkloosheidsuitkering krijgt die dicht tegen zijn nettoloon aanleunt. De werkloosheidsval, die in ons land al massief is, breidt zich verder uit.

Bovendien schiet de trampoline van Groen compleet haar doel voorbij. Dat doel is: mensen met weinig jobtevredenheid, met een risico op burn-out, meer mogelijkheden geven om van baan te veranderen. Alsof je om te solliciteren werkloos moet zijn. Integendeel, ons onderzoek heeft al meermaals aangetoond dat werkloosheid op iemands cv zijn jobkansen verlaagt.

Het stigma dat nu al op werklozen kleeft - te weinig gemotiveerd - zal enkel versterken in het geval van zelfgekozen werkloosheid. Geen sprong omhoog, maar een val omlaag.

Het stigma dat nu al op werklozen kleeft - te weinig gemotiveerd - zal enkel versterken in het geval van zelf gekozen werkloosheid. Geen sprong omhoog, maar een val omlaag. Bovendien kunnen toekomstige regeringen onze werk-levenbalans op veel directere manieren in evenwicht brengen (via investeringen in kinderopvang bijvoorbeeld) en burn-outpreventie stimuleren.

Mijn suggestie is: zouden we, om onze werkzaamheidsgraad op een deftig niveau te krijgen, niet beter hervormingen doorvoeren die in de beter presterende landen hun deugdelijkheid hebben bewezen? Niet alles wat de paasklokken afleveren is geschikt voor consumptie.

Lees verder

Gesponsorde inhoud