Voer een zachte dienstplicht in

managing director van A Seat At The Table

De algemene dienstplicht voor 18-jarigen tijdelijk herinvoeren, naar Scandinavisch model, kan soelaas bieden voor ons leger.

Bijna 30 jaar geleden verraste de regering-Dehaene I vriend en vijand door de algemene dienstplicht in ons land op te schorten. Door het einde van de Koude Oorlog had de Belgische staat nog weinig argumenten om een staand leger van 100.000 militairen in stand te houden. De toenmalige minister van Defensie Leo Delcroix (CVP) maakte zich immens populair bij een hele generatie jongeren die ertegenop zagen een jaar van hun leven af te staan aan het leger.

Strikt genomen werd de algemene dienstplicht nooit afgeschaft, maar alleen tijdelijk opgeschort.

Strikt genomen werd de algemene dienstplicht nooit afgeschaft, maar alleen tijdelijk opgeschort. Als de veiligheidssituatie verandert kan de federale regering de dienstplicht met een eenvoudig koninklijk besluit terug invoeren.

De huidige geopolitieke context noopt tot enige introspectie. De zogenaamde global risks die de wereldvrede ernstig bedreigen nemen stelselmatig toe. Regionale conflicten, maatschappelijke onrust, polarisering, economische stagnatie, handelsoorlogen, inflatie, volatiele energieprijzen, voedseltekorten, hongersnoden en aanzwellende migratiestromen zijn slechts enkele van de vele indicaties dat de kans op een mondiaal conflict groot is. De huidige oorlog in Oekraïne zou daarbij verbleken.

Een kritische geest laat zich natuurlijk niet te snel meeslepen door de klassieke doom and gloom-berichten die op de NAVO-toppen en veiligheidsconferenties van München verkondigd worden. Hij  bereidt zich voor op verschillende plausibele scenario’s en gaat op zoek naar praktische oplossingen in turbulente tijden. Het idee dat we eeuwig onder de rok van de Verenigde Staten konden schuilen werd ontkracht door Trumps presidentschap en het idee van een sterke EU werd onderuitgehaald door de brexit en de dissidentie van de Visegrad-landen zoals Hongarije.

Pijnpunt

De Belgische strijdkrachten zijn letterlijk en figuurlijk onderbewapend voor het internationale strijdtoneel. De recent vooropgestelde inhaalbeweging van de regering-De Croo moet soelaas bieden. Het kernkabinet besloot het defensiebudget op te trekken naar de symbolische twee procent van het bruto binnenlands product tegen 2035. Volgens ingewijden is dat cijfer al even onrealistisch als de tewerkstellingsgraad van 80 procent tegen 2030. Daarnaast keurde de Kamercommissie Landsverdediging de plannen van minister Ludivine Dedonder (PS) goed om de komende jaren 10 miljard euro extra te investeren in moderne infrastructuur en materieel.

Denemarken, Zweden en Noorwegen zijn er de afgelopen jaren in geslaagd op korte tijd hun legers te verjongen.

Het belangrijkste pijnpunt wordt hier niet door aangepakt. Het personeelsverloop is groot, er is een gebrek aan gekwalificeerd personeel en amper een derde van onze strijdkrachten is jonger dan 40 jaar. De algemene dienstplicht voor 18-jarigen tijdelijk herinvoeren naar Scandinavisch model kan een tussenoplossing zijn.

De facto komt het in die landen neer op een 'dienstrecht'. In Zweden worden kandidaten opgeroepen, maar ze moeten hun deelname zelf motiveren om geselecteerd te raken. In Denemarken kunnen jongeren een taak vervullen in het leger of bij de hulpdiensten en in Noorwegen bestaan aantrekkelijke opportuniteiten bij de civiele en de militaire takken van het leger.

Aantrekkelijk

Met een zachte dienstplicht gekoppeld aan aantrekkelijke voorwaarden zijn Denemarken, Zweden en Noorwegen er de afgelopen jaren in geslaagd op korte tijd hun legers te verjongen en aantrekkelijk te maken voor een nieuwe generatie rekruten.

België kan twee vliegen in een klap slaan door de verjonging en de modernisering van de landelijke strijdkrachten te koppelen aan een dienstplicht naar Zweeds model met een jaarlijkse oproep en een strenge selectieprocedure. Naast de klassieke militaire opleiding kan men ook digitale opleidingen aanbieden in samenwerking met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven.

Hiermee brengt Defensie een nieuwe generatie rekruten voort die klaar is voor de militaire uitdagingen van de toekomst zoals cyberoorlogen en oorlogsvoering met hoogtechnologische wapens. En helpt zij mee de digitale kloof te dichten op de arbeidsmarkt. Jonge werkzoekenden en studenten die deze moderne dienstplicht volbrengen zullen gewapend zijn om zowel op het strijdveld als in het bedrijfsleven groot succes te behalen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud