Waalse stroom moet Vlaanderen redden

Redacteur Politiek & Economie

Wetstraatwatchers Wim Van de Velden van De Tijd en Alain Narinx van onze zusterkrant L'Echo schrijven om de beurt over de politieke actualiteit in ons land.

Beste Alain,

Ik ben blij dat onze column stilaan op het juiste spoor komt en dat we slagen in onze opdracht de grote verbinding te maken tussen het zuiden en het noorden van het land, in plaats van er een communautaire boksmatch van te maken. Dat laatste laten we met plezier over aan onze politici, nietwaar?

Dat je wel brood ziet in mijn voorstel van een omgekeerde klimaattransfer, waarbij Wallonië een grotere inspanning doet dan Vlaanderen om de klimaatdoelstellingen te halen, moedigt me aan op hetzelfde elan door te gaan. Wat dacht je van nog een bijkomende omgekeerde transfer van Wallonië naar Vlaanderen, waarbij gascentrales in Wallonië stroom leveren voor de Vlaamse industrie?

In Vlaanderen zitten we opgezadeld met een stikstofprobleem van hier tot ginder, waardoor de bouw van bijkomende gascentrales geen haalbare kaart meer is. Dat is niet niets, want als alle kerncentrales dichtgaan en er geen bijkomende gascentrales zijn om dat op te vangen, dreigt het licht uit te gaan. Daarom mijn voorstel.

Ja, Alain, alleen Wallonië kan ons redden. Blijkbaar kampt het oude industriële bekken in Wallonië met minder vervuiling dan Vlaanderen, want in Charleroi is het wel gelukt een vergunning af te leveren voor de uitbreiding van de Amercoeur-gascentrale van Engie Electrabel. Hopelijk zullen ook elders in Wallonië voldoende bijkomende gascentrales vergund worden, zodat Waalse stroom de Vlaamse economie draaiende kan houden.

Al houd ik mijn hart vast. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de regering-Di Rupo zich niet verzet heeft bij de beslissing van een overijverige provinciale ambtenaar, die bij de vergunningsaanvraag van Eneco voor een gascentrale in Manage de voorwaarde heeft opgelegd dat de CO2-uitstoot wordt afgetapt. Het dreigt de investering onrendabel te maken, waardoor de bouw van gascentrales in Wallonië op de helling dreigt te komen.

Je zei het al, Alain, met het klimaat onderhandel je niet. Dat is de les die je trok uit de overstromingen, die aantonen dat de kosten alleen groter worden als we niets doen tegen de opwarming van de aarde. Het is ook het mantra van de groenen, die zichzelf wel tegenkomen in het energiedossier. Want daar willen ze de historische kans grijpen de kerncentrales te sluiten, zelfs al moet daar een klimaatprijs voor worden betaald. Want gascentrales stoten meer stikstof en CO2 uit.

Wat vind jij dat moet gebeuren? Moeten we toch maar even de ogen sluiten voor de klimaatproblematiek als het gaat over de bouw van gascentrales, zodat we uit de kernenergie kunnen stappen? Of keert de regering-De Croo beter op haar stappen terug, en houden we de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 nog tien jaar langer open, zodat we tijd kopen en kan worden voortgewerkt aan meer hernieuwbare energie?

Wallonië kan de sleutels in handen krijgen, Alain. Met de elektrificatie van onze economie zal de vraag naar stroom toenemen. Wie in Vlaanderen zal nog durven te pleiten voor de splitsing van het land - laat staan voor een aanhechting van Vlaanderen bij Nederland - als de Vlaamse economie afhankelijk wordt van de Waalse elektriciteitsproductie?

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud