Wall Street boven, maar waarom?

Medeoprichter en econoom Orcadia Asset Management

De Belgische belegger heeft niet te klagen na de uitzonderlijke Europese beursprestaties: de MSCI-index voor de eurozone ging er meer dan 25% op vooruit. Toch zou de belegger nog gelukkiger zijn indien hij ook in de VS had belegd. Wall Street deed het immers nog beter, met een extra rendement van zowat 5%. Hierdoor loopt het prestatieverschil van de aandelenmarkten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan over het laatste decennium verder op. En dit ondanks het feit dat de oorzaak van de ‘Grote Financiële Crisis’ eerder in de VS dan in Duitsland of Frankrijk te vinden is.

©Nima Ferdowsi

Het spectaculaire verschil tussen de beursprestaties daagt uit. Er is immers vrij verkeer van kapitaal, en voor ideeën geldt hetzelfde. Er is geen reden waarom globalisering of technologie heel verschillende effecten zou hebben in de Oude en de Nieuwe Wereld. Een eerste mogelijke verklaring voor deze ‘anomalie’ is de economische groei, die typisch hoger is in de VS dan in Europa. In 2016 en 2017 was er een marginaal verschil in het voordeel van de eurozone, maar dat was een uitzondering. Uncle Sam werd echter, in tegenstelling tot Europa, niet getroffen door een recessie in 2012-2013 en genoot van een bbp-groei die 1 procentpunt hoger was in zowel 2018 als 2019.

Je zou kunnen denken dat dit groeiverschil het gevolg is van het contrast tussen de VS, het mekka voor technologische innovatie, en Europa, dat vooral naar het verleden kijkt. De productiviteitsstatistieken spreken dit cliché echter tegen. Volgens het IMF zal over de periode 2010-2020 de productiviteit in Europa er jaarlijks gemiddeld 1,1% op vooruit zijn gegaan en in de VS slechts 0,3%. Ook loonkosten zijn geen afdoende verklaring. De afgelopen tien jaar stegen de lonen gemiddeld met 2,3% per jaar in de VS en met 1,7% in de eurozone. Indien we loonkost en productiviteit combineren merken we dat de loonkost per eenheid product dit decennium met 0,6% steeg bij ons en met 2% bij hen.

De vertraging van de Chinese groei heeft meer invloed op de Duitse beurs dan op Wall Street

Maar als de betere prestatie van de Amerikaanse beurs niet ligt aan innovatie en kosten, aan wat dan wel? Een eerste verklaring zijn de sectorale effecten. In de VS konden de beurskoersen van de financiële sector zich herstellen van de financiële crisis. Dit staat in schril contrast met het lot van de aandeelhouders van de sector in Europa. Een andere, meer voor de hand liggende sectorale dimensie is dat de technologiesector veel meer doorweegt in de VS. De forse winststijgingen, en nog meer de koersstijgingen, van de technologiereuzen - die veelal hun markt domineren - speelt een zeer belangrijke rol.

Internationaler

Een tweede verklaring is de geografische blootstelling van beide markten. Die blijft ondanks de mondiale integratie van bedrijven zeer verschillend. De omzet van bedrijven die noteren in de eurozone is aanzienlijker internationaler dan die uit Japan en de VS. Vooral het gewicht van de groeimarkten is merkelijk hoger. De vertraging van de Chinese groei heeft meer invloed op de Duitse beurs dan op Wall Street.

Nog andere elementen kunnen licht werpen op de puike prestatie van de Amerikaanse beurs. President Trump nam fiscale maatregelen ten voordele van de bedrijven. Ook optimaliseren bedrijven in de VS sneller hun balans en kopen ze frequenter eigen aandelen in. Bovendien zijn de winstmarges van de Amerikaanse bedrijven hoger.

Dat de prestatie van de Amerikaanse beurs de bevestiging zou zijn van de superioriteit van het Amerikaanse economische model, is een illusie

Zelden wordt een eenvoudige conclusie getrokken: de verschillen tussen de beursindexen en de financiële praktijken van de Europese en Amerikaanse ondernemingen zijn veel groter dan de verschillen in macro-economische fundamenten.

Koester ook niet de illusie dat de prestatie van de Amerikaanse beurs de bevestiging zou zijn van de superioriteit van het Amerikaanse economische model. De vaak gehoorde stelling dat de VS dynamisch is en Europa verstard, wordt ontkracht door de statistieken over het ondernemersdynamisme. Merk ook op dat de hogere bevolkingsgroei, lange tijd de belangrijkste troef van de VS voor een hogere economische groei, afneemt. Het afgelopen decennium daalde de vruchtbaarheid er naar minder dan 1,8 kinderen per vrouw.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud