Wie hogere pensioenen wil, moet hervormen, niet belasten

Managing Partner Growth Inc

Een belasting op het aanvullend pensioen is een volkome foute keuze

Het bestrijden van de pandemie was de lijm van de nieuwe regering-De Croo. Het echte uithangbord was de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro. Zo groot het getal overal stond te blinken, zo weinig viel er te lezen over waar het geld gevonden zou worden. Tot afgelopen week. Toen maakte minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) bekend dat ze dacht aan een belasting op aanvullende pensioenen. Een belastingverhoging om hogere pensioenen te kunnen betalen is een volkomen foute keuze. Om vier redenen. 

In de eerste plaats bestendigt het voorstel de Belgische ziekte. Die valt eenvoudig samen te vatten: een structureel onvermogen om te hervormen. Liever lossen we problemen op door extra belastingen te heffen of extra schulden te maken. Dat verklaart onze hoge belastingdruk en grote schuldenberg. Neem nu de verhoging van de pensioenleeftijd. Na lang bakkeleien steeg die naar 67 jaar. Een lijst van 'zware beroepen' zou uitzonderingen bevatten. Zolang onduidelijk is hoe lang die lijst zal zijn, is het koffiedik kijken of de verhoging van de pensioenleeftijd de pensioenen echt betaalbaar zal maken. In de tussentijd blijft de pensioenfactuur torenhoog. Tegen 2070 zal 14 procent van al onze welvaart naar pensioenen gaan. Dubbel zo veel als in Denemarken, Zweden of Nederland.

Mensen die jarenlang spaarden voor een aanvullend pensioen, komen bedrogen uit.

Communautair explosief

Het tweede probleem met dit voorstel is dat het communautair explosief is. In België sparen 2,5 miljoen burgers voor een aanvullend pensioen. Daarvan leven 1,7 miljoen in Vlaanderen, 600.000 in Wallonië en 120.000 in Brussel. In de totale spaartegoeden is Vlaanderen nog sterker vertegenwoordigd. De voorgestelde maatregel zal onvermijdelijk als een 'belasting op Vlaanderen' worden voorgesteld. Dat wordt smullen voor wie kranten verkoopt, nieuwsprogramma’s maakt of in de oppositie zit. Maar het onderliggende probleem lossen we daarmee niet op. 

Contractbreuk

Ten derde is dit voorstel contractbreuk. Mensen die jarenlang spaarden voor een aanvullend pensioen, komen bedrogen uit. Dit is dan ook een belasting op wie voorzichtig, vooruitziend en spaarzaam is. Na het zonnepanelendebâcle zal dit het gevoel van rechtsonzekerheid nog vergroten. 

Ten slotte: het echte probleem met onze pensioenen is dat we te weinig nieuwe welvaart creëren. Daarvoor moeten meer mensen werken en moet de productiviteit forser groeien. Een hogere productiviteit is de enige duurzame manier om onze welvaart, rijkdom en pensioenen te verhogen. Zonder de belastingen te verhogen of extra schulden te maken.

De conclusie is duidelijk: wie de pensioenen op een duurzame manier wil veiligstellen, hervormt. Meer mensen aan de slag krijgen is het eerste ingrediënt van elke hervorming. Plus de pensioenleeftijd optrekken en het brugpensioen afschaffen. Maar dat alleen is onvoldoende. Ook levenslang leren, een snellere begeleiding van werklozen naar opleiding of werk en flexibeler trajecten om werk te combineren met een uitkering zullen nodig zijn.

Het probleem met het voorstel is dat het communautair erg explosief is in België.

Het tweede ingrediënt is een hogere productiviteitsgroei. Daarin hinkt België achterop in Europa. Veel sectoren en beroepen in België genieten bescherming tegen concurrentie: denk aan architecten, boekhouders, apothekers, vastgoedmakelaars of advocaten. De afscherming van de markt is een barrière voor nieuwe toetreders. Het gevolg is te weinig concurrentie, te weinig innovatie, te hoge prijzen en een te lage productiviteitsgroei. Een ander voorbeeld is de knusse telecommarkt: niet te veel operatoren, niet te veel concurrentie, hoge prijzen en dus een rem op innovatie en productiviteitsgroei. 

Het pensioenvoorstel van afgelopen week is een slecht voorstel. Het staat haaks op wat we echt nodig hebben in dit land: hervormingen. Er is dan ook maar een opdracht de komende jaren. Hervorm dit land. Zo kan je meer groeien en kan je als overheid meer uitgeven. Zelfs zonder de belastingen te verhogen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud