1,5 procent van Vlaamse stroom is groen

(tijd) - Ruim 1,5 procent van de elektriciteit die in Vlaanderen wordt verbruikt, is groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen. Dit recordniveau is bereikt door de sterke toename van groene stroom opgewekt uit de verbranding van afval. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Daarmee is Vlaanderen goed op weg om in 2010 6 procent van zijn elektrische energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

'Met 60.000 uitgereikte groenestroomcertificaten in de maand september zitten we op koers om de Vlaamse doelstellingen voor groene stroom te halen', zegt André Pictoel, de voorzitter van de Vreg, De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. 'Dit aantal komt overeen met ruim 1,5 procent van het Vlaamse stroomverbruik. Tegen het einde van het jaar moet dit oplopen tot 2 procent', vervolgt Pictoel. Het streefdoel dat Vlaanderen zich stelde, is 6 procent groene stroom in 2010.

Om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren, ontwierp de Vlaamse overheid een systeem van groenestroomcertificaten. Producenten van groene stroom krijgen een certificaat per elke megawattuur (1.000 kilowattuur) elektriciteitsproductie dat ze kunnen verkopen aan elektriciteitsleveranciers. `

Stroomleveranciers zijn wettelijk verplicht een bepaald percentage van hun verkocht volume uit groene stroom te halen. Momenteel bedraagt dat ruim 2 procent. Indien dit niveau niet gehaald wordt, volgt een zware boete van 125 euro per megawattuur.

Door het boetesysteem is de prijs van groenestroomcertificaten gestegen tot iets onder de boete. De gemiddelde prijs van de stroomcertificaten bedraagt 108 euro. 'Deze vergoeding zet de producenten aan om extra groene productiecapaciteit te bouwen', zegt Pictoel.

De recente toename van het aandeel van groene stroom heeft volgens de Vreg vooral te maken met de verruimde definitie van hernieuwbare energiebronnen. Installaties die stroom opwekken door de verbranding van organisch afval kunnen ook in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten. Zo werden recent ook certificaten toegekend aan de verbrandingsoven van Indaver in Beveren. Andere verbrandingsinstallaties van de intercommunales Isvag, IVOO en IVM krijgen binnenkort ook groenestroomcertificaten. Zij kunnen daardoor rekenen op een serieuze financiële opsteker. Zo schat de intercommunale Isvag dat de groenestroomcertificaten goed zijn voor minstens 1,1 tot 1,2 miljoen euro aan extra inkomsten.

Daarnaast was er in de maand september ook een opmerkelijke stijging van het aandeel van windenergie, zegt Pictoel. Dat komt vooral door de windrijke periode in die maand. De productie van windenergie was daardoor dubbel zo hoog als in de maanden voordien. Op dit moment zijn er in Vlaanderen 26 windmolenparken waaraan groenestroomcertificaten worden toegekend. De meest recente zijn in Brugge en Hoogstraten.

Andere bronnen van groene stroom zijn fotovoltaïsche installaties (zonne-energie), watermolens en biogasinstallatie (zie tabel). Slechts een beperkt deel van het geïnstalleerd vermogen is afkomstig van zonne-energie. Maar zonnepanelen vertegenwoordigen 414 van de 487 erkende installaties.

Naast de groenestroomcertificaten komt er ook een systeem voor warmtekrachtcertificaten. Die worden toegekend aan producten die stroom opwekken via een warmtekrachtkoppelingcentrale (WKK). Zo'n WKK maakt efficiënter gebruik van brandstoffen doordat die zowel elektriciteit als stoom produceert. De Vreg is momenteel bezig met het goedkeuren van de installaties.

De centrale van Electrabel nabij de Total-raffinaderij in Antwerpen werd vorige week als eerste dossier goedgekeurd. Maar de Vreg trok deze goedkeuring gisteren opnieuw in en gaat het dossier herbekijken omdat mogelijke twijfels opdoken in de aanvraag. Dat betekent niet dat het dossier fout is, maar we willen de cijfers grondiger bestuderen, aldus de Vreg. DA

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud