Senior writer

In de strijd tegen de stikstofuitstoot heeft de Nederlandse regering beslist de maximumsnelheid te verlagen tot 100 per uur. Niet leuk, maar nodig.

De maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen daalt overdag tot 100 kilometer per uur, ’s nachts mag er nog altijd 130 worden gereden. Voor de Nederlandse regering was die ingreep noodzakelijk om snel op de stikstofcrisis te reageren. Door trager te rijden stoten de wagens minder schadelijke stoffen uit. De besparing van die uitstoot moet het mogelijk maken stilgelegde bouwprojecten weer op gang te brengen.

Nederland worstelt al lang met een doeltreffend klimaat- en milieubeleid. Vooral de stikstofuitstoot is te hoog. Maatregelen nemen om die uitstoot terug te dringen is niet eenvoudig. De voorgestelde ingrepen in de landbouw stootten op fel boerenprotest en ook de bouw liet van zich horen omdat de Nederlandse Raad van State niet minder dan 18.000 bouwprojecten stillegde omdat de uitstoot te hoog zou worden.

Na maanden van crisisberaad en scenario’s doorrekenen heeft het Nederlandse kabinet beslist de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen. Voor premier Mark Rutte is het een delicate kwestie. Uitgerekend zijn rechts-liberale partij VVD was voorstander van een hogere maximumsnelheid en slaagde erin die op sommige snelwegen van 120 naar 130 kilometer per uur op te trekken. Dat wordt nu teruggedraaid.

Woensdag stelt Rutte de nieuwe voorschriften voor. De verlaging van de snelheid naar 100 kilometer per uur - die volgens sommige experts een beperkte impact heeft - is evenwel nog maar een begin. In december volgt nog een groot pakket klimaatmaatregelen. De Nederlandse regering hoopt met die acties genoeg bouwprojecten te redden, zodat voldoende nieuwe woningen op de markt komen en een reeks door de overheid geplande infrastructuurwerken uitgevoerd kunnen worden.

Nederland maakt een logische en berekende keuze, met oog voor het algemene plaatje. Maar de verlaging van de maximumsnelheid is politiek niet zonder risico’s. In Frankrijk werd de maximumsnelheid op departementale wegen van 90 naar 80 kilometer per uur gebracht, tot grote onvrede van de plattelandsbewoners. In combinatie met uit milieuoverwegingen verhoogde dieselprijzen leidde dat tot de opstand van de gele hesjes.

Of zo’n heftige reactie er ook in het nuchtere Nederland komt, valt te bezien. Trager rijden leidt in principe tot een lager verbruik, minder files en minder ongevallen, luidt de argumentatie bij de noorderburen.

De drastische ingreep geeft aan dat het Den Haag menens is met de klimaatplannen en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Het is duidelijk geen eenvoudige oefening, maar de Nederlandse regering zet door. Dat in schril contrast met België, waar de klimaatplannen ontoereikend zijn voor ze goed en wel zijn goedgekeurd en waar duidelijk een algemene en doorgerekende visie ontbreekt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud