Advertentie
Advertentie

Change

Net nu justitie staakt, vernemen we dat justitie het papieren tijdperk vaarwel zegt. Waarom staken als justitie eindelijk hervormt? Slaken de stakers een noodkreet of een angstkreet?