Advertentie
Advertentie

Cijfers en keuzes

©Alexia Mangelinckx

Politiek gaat over ideeën, niet over cijfers. Maar door de ideeën in cijfers te vertalen kan je ze wel helder en beter vergelijkbaar maken. Daarover gaat Rekening 14, dat vandaag begint: de kiezer op 25 mei een duidelijkere keuze geven. Want het maakt wel degelijk een verschil.

Links en rechts bestaan nog. Letterlijk: op de grafieken van Rekening 14 ziet u telkens tien staafjes. Ze geven alle werkende Belgen weer, opgedeeld in tien groepen van telkens evenveel mensen. Uiterst links staat de 10 procent die het minst verdient. Dan de volgende 10 procent. Enzovoort. Uiterst rechts de 10 procent meest verdienenden.

Links en rechts bestaan ook politiek, zo blijkt uit de resultaten van Rekening 14. Onderzoekers van de KU Leuven becijferden de impact van de hervormingen die de politieke partijen voorstellen voor de personenbelasting en de loonlasten.

Advertentie

Wat blijkt? Groen en de sp.a richten zich op de linkse kant van de grafiek, op wie het minst verdient. Open VLD, Vlaams Belang en LDD willen dat ook wie succesvol is, wordt beloond. Ze richten de lastenverlagingen - zeker als je ze in euro’s uitdrukt - op de rechterkant. De grafiek van CD&V leest als die van een centrumpartij pur sang: iedereen evenveel erbij. De N-VA hinkt op twee benen: er is een inspanning voor wie weinig verdient en een voor wie veel verdient, maar minder voor wie daar tussenin valt.

De grafieken tonen alleen de personenbelasting, dus niet wat u aan extra btw of vermogensheffing betaalt. Toch zeggen ze veel, omdat de personenbelasting expliciet bedoeld is om inkomens te herverdelen. Hoe rijker je bent, hoe meer je van je inkomen afgeeft aan de fiscus. De tien staafjes zijn echter maar één kant van de medaille. De lastenverlagingen dienen namelijk tot iets: meer mensen aan de slag krijgen of houden. Dat is de belangrijkste manier om de vergrijzingskosten betaalbaar te houden. Aan het eind van de rit gaat het de komende vijf jaar daarover.

Lukt dat? Eén ding is zeker: de cijfers die de partijen over de te verwachten jobcreatie geven, vallen nauwelijks wetenschappelijk te controleren. Een tegencontrole van de 30.000 jobs van CD&V door de KU Leuven-onderzoekers leerde dat de 30.000 ook 35.000 jobs kunnen zijn, maar evengoed 5.000. Het eerlijke antwoord is dat je het niet weet. Daarom hebben we de cijfers hier niet opgenomen.

Wat we wel weten, is dat minder belastingen op loon een prikkel geven om werk te zoeken. Alle partijen maken het verschil tussen een uitkering en het inkomen uit een job groter. De meeste partijen maken het ook aantrekkelijker om van een halftijdse job voltijds te gaan werken. De fiscale prikkel om extra uren te werken levert een gemengder beeld op, omdat sommige partijen focussen op lage lonen. Dat is goed zolang je weinig verdient, maar slecht zodra je dat voordeel verliest omdat je loon stijgt. Op tijd.be/rekening14 vindt u nog meer data daarover.

En uiteraard is er ook voor de overheid een keerzijde aan de belastingverlagingen: ze zal inkomsten missen en dat moeten compenseren. Open VLD doet dat door te besparen, de N-VA door een hogere btw, besparingen en een indexsprong, CD&V door 3 miljard euro meer btw en accijnzen, Groen en de sp.a door heffingen op vermogenswinsten of op meerwaarden op aandelen. Ook dat zal na 25 mei deel uitmaken van het plaatje, al zijn die effecten bijna onmogelijk te becijferen.

Wat is dan het beste? Veel besparen en meer mensen aan het werk krijgen? Of minder besparen, zodat de overheid meer geld heeft voor ambtenarenjobs en de sociale zekerheid? Middelen halen bij een slankere overheid, een hogere btw of een vermogensheffing?

Welke optie de beste is, komt niet aan bod in Rekening 14. De overheid vraagt op 25 mei het antwoord aan u. Een partij kiezen is soms moeilijk, zeker in de woordenstrijd waarin iedere partij zichzelf sociaal, ondernemend, duurzaam en toekomstgericht vindt. De cijfers van Rekening 14 zetten de keuzes op scherp en tonen dat er wel degelijk verschillen zijn. En ze tonen vooral dat uw stem ertoe doet.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.