Dure ambtenaren

©Debby Termonia

Ambtenaren mogen behoorlijk worden betaald. Maar dan mogen de burgers en de ondernemingen ook verwachten dat de kwaliteit van de diensten die zij en hun administraties leveren hoog is.

Belgische ambtenaren hebben, zeker wat hun salaris betreft, weinig reden tot klagen: ze behoren tot de best betaalde in Europa. Dat blijkt uit een vergelijkend overzicht dat de OESO maakte. Hun positie in de top van de rangschikking hebben ze voor een stuk te danken aan hun pensioenen, die in België royaal zijn voor de ambtenaren. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de belastingen die Belgische ambtenaren betalen en die in ons land hoog liggen en een flink stuk van de brutosalarissen afromen. Netto komen de Belgische ambtenaren er dus een stuk bekaaider vanaf dan wat uit het OESO-overzicht blijkt.

Ambtenaren mogen best behoorlijk worden vergoed. De samenleving verwacht terecht dat de overheid kwalitatieve hoogstaande diensten levert. Daarvoor heeft ze bekwame mensen nodig. Om die reden moet de vergoeding van wie voor de overheid werkt concurrentieel zijn met de salarissen in de privésector.

Dat geldt ook voor de topambtenaren die een grote dienst aansturen. Van hen wordt verwacht dat ze goede managers zijn. In de Copernicushervorming van 15 jaar geleden werden de vergoedingen voor de topambtenaren fors opgetrokken om managers uit de privésector te kunnen overtuigen voor de overheid te komen werken. Een verdedigbare beslissing. Alleen heeft dat niet geleid tot het vooropgestelde resultaat. Uiteindelijk zijn er bitter weinig managers vanuit de privésector overgestapt. De politisering bleek moeilijk uit te roeien. De topjobs bij de overheid werden bij voorkeur aan kabinetsmedewerkers gegund, als beloning omdat ze zich enkele jaren voor hun minister hadden uitgesloofd. Dat er daarom nu wel eens vragen rijzen over de hoge vergoedingen voor topambtenaren, is dus niet abnormaal.

De werking van het overheidsapparaat in ons land slorpt veel geld op. Verhoudingsgewijs meer dan in onze buurlanden. Het is een van de redenen waarom de overheidsuitgaven hier zo hoog liggen. Dat heeft echter niet alleen te maken met de behoorlijke salarissen die de Belgische ambtenaren krijgen, maar ook met feit dat ze met zovelen zijn. Het mes in de ambtenarenwedden zetten is niet aangewezen. Maar het aantal ambtenaren verminderen wel. De digitalisering biedt mogelijkheden die de overheid moet benutten. Beter minder, maar goedbetaalde ambtenaren die maken dat de overheidsadministratie op een moderne en efficiënte manier functioneert.

Op dat vlak is er nog ruimte voor verbetering. Regelmatig circuleren verhalen over kafkaiaanse toestanden in de overheidsadministratie. De Nationale Bank wees er begin dit jaar in haar jaarverslag ook op dat de kwaliteit van de overheidsdiensten in ons land maar middelmatig is. Maak dat die kwaliteit top is, dan zal er weinig discussie zijn over wat de ambtenaren verdienen.

Gesponsorde inhoud

Partner content