Effectenrekening

©Debby Termonia

Mag een overheid die naliet zich financieel voor te bereiden op de vergrijzing dan maar het geld halen bij wie zich persoonlijk wél heeft voorbereid? In het debat over faire belastingen ontbreekt die vraag.

Terwijl de rest van het land langzaam in vakantiemodus wegzakt, voert de federale regering de voorbereidingen op om nog deze maand een akkoord te vinden over een pakket sociaal-economische hervormingen. Daarbij mikt ze onder meer op een lagere vennootschapsbelasting, waarbij het tarief voor grote bedrijven tot net onder 30 procent zou dalen. 

Het werk is nog niet af en dus zijn er nog veel vragen. Een ervan is hoe België zich met een tarief van net geen 30 procent op de investeringswereldkaart denkt te zetten. Maar de allerbelangrijkste vraag wordt wellicht wat de regering eigenlijk wil. 

Er komen namelijk tegenstrijdige signalen naar buiten. Terwijl federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt dat een groter fiscaal voordeel voor pensioensparen nodig is, maakt ook een taks op effectenrekeningen kans. In ruil voor zo’n taks moet CD&V de plannen voor een meerwaardetaks laten varen, is de logica.

Het toont dat de regering nog niet goed weet welk probleem ze wil oplossen. Moet wie spaart, belegt en investeert netto meer belastingen betalen zodat het gat in de federale begroting kleiner wordt? Of moet wie spaart en investeert netto minder betalen, zodat de Belgen aangemoedigd worden zelf voldoende geld opzij te zetten om later hun vergrijzingskosten te betalen, want de overheid heeft dat niet in hun plaats gedaan.

Die achtergrond verklaart de ergernis die gisteren op sociale media merkbaar was toen het idee van een taks op effectenrekeningen de kop opstak. In de discussie over een rechtvaardige fiscaliteit wordt immers de groep vergeten die uit wantrouwen tegen de overheid zelf een vermogen opbouwde om de kosten van de oude dag te betalen. Dat wantrouwen is gerechtvaardigd. Toen Freddy Willockx (sp.a) tussen 1992 en 1994 minister van Pensioenen was, waarschuwde hij al dat de overheid zich beter moest voorbereiden op de vergrijzing. Het gebeurde toen niet en het gebeurt nu nog altijd onvoldoende.

Wat kan je doen als burger die een overheid op zo’n cruciale taak ziet tekortschieten? De enige rationele oplossing is zélf sparen, beleggen en investeren. Alleen blijkt dan zoveel jaren later dat de regeringen-Di Rupo én -Michel in enkele jaren tijd de roerende voorheffing verdubbelen naar 30 procent. Slagers, bakkers en andere ondernemers die hun vermogen in een kmo hadden zitten, betalen sinds kort een liquidatiebonus van 30 procent als ze hun vennootschap opdoeken, wat opnieuw het gevolg is van beslissingen door de regering-Di Rupo én de regering-Michel.

Beetje bij beetje is de vergrijzingsdiscussie in ons land een vermogensdiscussie geworden. De overheid is niet voorbereid en zoekt meer geld bij wie zich wél heeft voorbereid. Een taks op effectenrekeningen gaat niet om het grote geld, maar zou wel iedereen treffen die op een verstandige manier geld probeert opzij te zetten, net zoals ook de verdubbelde roerende voorheffing iedereen treft.

In het debat over rechtvaardige belastingen wordt terecht gekeken naar wie wat betaalt. Maar de discussie moet breder worden. Is het fair dat de overheid iemand treft die persoonlijk vermogen opbouwde omdat de staat alleen maar schulden opbouwde? Het debat over faire fiscaliteit moet niet verengd worden tot die vraag, maar die vraag mag er best wel een plaats in krijgen.

Gesponsorde inhoud

Partner content