Advertentie
Advertentie

Grens aan generositeit

©mfn online editor import

De federale regering heeft 4 miljard euro op tafel gelegd en is daarmee voor de volle 100 procent eigenaar geworden van de Dexia Bank België. De aandeelhouders van de Dexia-holding zien een kroonjuweel uit hun groep verdwijnen.

Ze krijgen er wel centen voor in de plaats. Niet genoeg naar hun zin, wellicht. En ze kopen er niet veel mee. Want dat geld zal waarschijnlijk in de donkere krochten van de bad bank verdwijnen, tot er geen spoor meer van overblijft.

Einde van het verhaal? Toch niet. Sommige aandeelhoudersgroepen hebben hun lobbymachine in werking gezet om van de overheid een extra schadeloosstelling los te peuteren. Arco, de holding van de christelijke arbeidersbeweging, heeft de toezegging gekregen van de regering dat haar coöperatieve aandeelhouders van de depositogarantie kunnen genieten, een bescherming die tot dusver enkel gold voor spaargeld en levensverzekeringen. De rechtvaardiging om de waarborgregeling uit te breiden tot coöperatieve aandeelhouders, en enkel die van Arco, is onduidelijk. De Gemeentelijke Holding stuurt bovendien aan op een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van haar schuld bij Dexia Bank.

De twee aandeelhoudersgroepen vragen dus in een of andere vorm een compensatie voor de verliezen die ze moeten incasseren door het Dexia-debacle. En die compensatie vragen ze van de overheid. Van de belastingbetalers dus. Dat druist in tegen het principe dat alle aandeelhouders gelijk behandeld moeten worden. Als de een iets extra’s toegestopt wordt, heeft de andere daar ook recht op.

Overigens hebben de aandeelhouders van Dexia al een gunstbehandeling gekregen in de deal over de nationalisering van Dexia Bank België. De federale regering heeft immers beloofd een flink stuk van de meerwaarde die ze eventueel realiseert op de latere verkoop of privatisering van de Dexia Bank aan de Dexia-holding af te staan. Dat komt indirect de Dexia-aandeelhouders ten goede. Die krijgen zo al meer dan waar ze eigenlijk recht op hebben. Het gaat nochtans om geld dat de overheid - de belastingbetalers - toekomt. Want die draagt nu het ondernemingsrisico. Het is dus niet meer normaal dat de overheid daar ook de eventuele vruchten van plukt. Ze heeft geen morele verplichting om als de oogst rijker uitvalt dan verwacht, een stuk ervan te schenken aan de vroegere eigenaars van de Dexia Bank België. Waarom zouden de belastingbetalers, die binnenkort allerlei nieuwe lasten krijgen opgelegd om het gat in de begroting te dichten, niet mogen genieten van die meevaller?

In dat opzicht is de deal behoorlijk onevenwichtig. De risico’s zijn voor de belastingbetalers, en zij staan bovendien ook nog borg als de bad bank echt ‘bad’ blijkt. Een stuk van de mogelijke meevallers moeten ze echter afstaan aan de Dexia-aandeelhouders. Wie wordt hier gerold?

Verder moet de generositeit van de overheid echt niet gaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud