1
opinie

Houtkachel

©Sofie Van Hoof

Weinigen zullen erom rouwen als de geplande grote biomassacentrale in Langerlo er niet komt. Vlaanderen moet op zoek naar betere alternatieven.

Met een spitsvondigheid probeert de Vlaamse overheid het project te kelderen dat de elektriciteitscentrale in Langerlo om wil bouwen tot een biomassacentrale. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) heeft er nooit een geheim van gemaakt een koele minnaar te zijn van het project, waaraan zijn voorgangers ruim 2 miljard euro subsidies hebben toegezegd. Subsidies die uiteindelijk betaald zullen worden door de elektriciteitsgebruikers in Vlaanderen. Tommelein zoekt naar manieren om het trauma van de Turteltaks te verlichten.

Het is bizar dat energie opgewekt door het verbranden van houtafval het etiket van groene stroom opgeplakt krijgt, in het bijzonder als dat houtafval van elders in de wereld moet worden aangevoerd. Maar zo catalogeert Europa het. Oké, met een beetje goede wil kan worden gezegd dat het hernieuwbare energie is, bomen groeien opnieuw. Maar gróéne energie? Dat er bij de milieuorganisaties weinig enthousiasme is voor de reusachtige houtkachel die in Langerlo door een Estse investeerder zou worden uitgebaat, is dus begrijpelijk.

Maar als het project sneuvelt, wordt het voor Vlaanderen heel moeilijk om in 2020 de Europese doelstelling inzake het aandeel van hernieuwbare energie te halen. Er moet dan meer worden ingezet op zonne- en windenergie. Maar dan zal er een enorme inspanning moeten gebeuren om extra zonnepanelen te leggen op de daken in Vlaanderen en om bijkomende windturbines te plaatsen. En we moeten ons geen begoochelingen maken: daar zullen ook heel wat subsidies tegenaan gegooid moeten worden.

Zonnepanelen en windturbines zijn bovendien geen volwaardige alternatieven voor een biomassacentrale. Want die heeft het voordeel dat de elektriciteitsproductie er niet afhankelijk is van de weerselementen. Als de biomassacentrale in Langerlo er niet komt, is er nood aan een andere elektriciteitscentrale die kan draaien als de zon en de wind het laten afweten (tenminste zolang thuisbatterijen die het mogelijk maken elektriciteit op te slaan niet algemeen ingeburgerd zijn). Een gasgestookte centrale bijvoorbeeld. Maar de stroom die die produceert, is niet groen.

De uitdaging voor minister Tommelein bestaat erin een alternatief uit te werken dat én echt milieuvriendelijk is, én de elektriciteitsgebruikers niet met hogere facturen opzadelt, én helpt de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen, én de elektriciteitsvoorziening zeker stelt.

Met andere woorden: het energiebeleid in Vlaanderen moet worden hertekend. Alweer. Dat het geweer van schouder wordt veranderd, betekent immers dat het zigzagbeleid wordt voortgezet. Vlaanderen moet oppassen dat het zijn energiebeleid niet te wispelturig maakt. Want door in extremis de stekker uit de biomassacentrale in Langerlo te trekken, geeft het de investeerders in energieprojecten opnieuw het signaal dat ze niet op rechtszekerheid kunnen rekenen.

Gesponsorde inhoud

Partner content