1

Kraan gaat toe

©Debby Termonia

Hernieuwbare energie verdient een zetje. Maar het debiet van de subsidiekraan moet op een slimme manier worden geregeld zodat niet alleen enkelingen, maar iedereen er beter van wordt.

De subsidiekraan voor hernieuwbare energie wordt stilaan dichtgedraaid. De weinig hulpvaardige opstelling van de Vlaamse overheid om de elektriciteitscentrale van Langerlo tot een biomassacentrale om te bouwen leverde haar een subsidiebesparing van 2 miljard euro op. Die trofee steekt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) op zijn hoed.

Zijn partijgenoot in de federale regering, Philippe De Backer, wil als staatssecretaris voor de Noordzee ook zijn duit in het zakje doen door de subsidies voor windmolenparken op zee significant in te perken. Hij stelt voor enkele concessieovereenkomsten op te zeggen en de toekenningsprocedure over te doen op een manier waarbij de concurrentie sterker kan spelen. Hij gaat ervan uit dat zich kandidaten zullen melden die bereid zijn de windmolenparken te bouwen en uit te baten met lagere subsidies. Recente ervaringen in Nederland en Duitsland bewijzen dat die verwachting gewettigd is.

Groene stroom, als alternatief voor elektriciteit die met fossiele brandstoffen opgewekt wordt, verdient een zetje omdat hij helpt in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Maar in haar ijver om de klimaatdoelstellingen te halen heeft de overheid in ons land te ondoordacht naar de subsidiestroom gegrepen. Die hefboom was succesvol, maar ook geweldig duur. De factuur werd op de elektriciteitsgebruikers afgewenteld.

De voorbije maanden werd duidelijk dat de grens is bereikt inzake de extra lasten die op de elektriciteitsrekening kunnen worden gelegd. Het was een dwaasheid van de overheid om onvoorwaardelijke subsidierelaties te geven voor de lange termijn. Die leverden een aantal investeerders royale winsten op ten koste van de gebruikers.

Maar de overheid lijkt gelukkig bereid uit haar fouten te leren. Het beleid wordt bijgestuurd. Daarbij is het belangrijk ook deze les mee te nemen: onderschat de technologische ontwikkelingen niet. Die gaan snel en kunnen het plaatje op korte termijn grondig veranderen. Groene stroom kan vandaag veel goedkoper worden geproduceerd dan enkele jaren geleden. Het is niet meer nodig er een pak subsidies tegenaan te gooien. Dat is weggegooid geld, al zullen de bedrijven die ze binnenrijven hardnekkig anders beweren.

We moeten inspanningen leveren om de klimaatdoelstellingen te halen waartoe ons land zich heeft geëngageerd. Daarom is het belangrijk dat de overheden in ons land de omschakeling naar hernieuwbare energie blijven promoten en zo nodig financieel ondersteunen. Investeerders moeten ook rechtszekerheid krijgen. Maar dat alles kan op een slimmere, flexibelere - en minder geldverslindende - manier. Het is niet eens zo’n lastige opgave.

Het is ten slotte de bedoeling dat we daar met zijn allen beter van worden, en niet enkel de mensen en bedrijven die zich met hun lobbykracht een weg naar de subsidiepotten weten te banen.

Gesponsorde inhoud

Partner content