Stefaan Michielsen

Trump wil een einde maken aan het kwartaaldenken bij beursgenoteerde bedrijven in de VS. Het is uitkijken of hij daar de bakens kan verzetten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag, zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor was, getweet dat hij de beurswaakhond in de VS heeft gevraagd te onderzoeken of kan worden afgestapt van de verplichte kwartaalrapportering voor beursgenoteerde bedrijven. Die is al lang een punt van discussie.

De kritiek luidt dat de verplichte kwartaalrapportering niet alleen een zware last op de bedrijven legt, maar dat ze ook leidt tot een te grote focus op de korte termijn, ten nadele van een stabiele en duurzame ontwikkeling op langere termijn. Betere resultaten neerzetten dan het vorige kwartaal lijkt in veel gevallen het belangrijkste te zijn dat beursgenoteerde bedrijven bezighoudt, onder druk van de financiële markten.

Europa is in 2013 afgestapt van de verplichte kwartaalrapportering. Toch zijn heel wat Europese bedrijven ermee doorgegaan, omdat de grote institutionele beleggers dat verwachten.

Europa is in 2013 afgestapt van de verplichte kwartaalrapportering. Toch zijn heel wat Europese bedrijven ermee doorgegaan, omdat de grote institutionele beleggers dat verwachten. Ze hebben veel geld geïnvesteerd en willen heel regelmatig geïnformeerd worden over de gang van zaken om hun beleggingspositie zo nodig te heroverwegen. De ene belegger is bovendien de andere niet: de ene kijkt vooral naar het ontwikkelingspotentieel op langere termijn, de andere wil kort op de bal spelen.

Aan de andere kant is een kwartaalrapportering geen waarborg voor een goede informatieverstrekking. Belangrijke informatie voor de beleggers, positieve of negatieve, kan gemakkelijk worden verstopt in de vloed van cijfers die elk kwartaal over de beleggers wordt uitgestort. Al verschillende keren bleken grote bedrijven diep in de problemen te zitten, zonder dat dat meteen uit de kwartaalrapporten viel af te lezen.

Bredere plaatje

De kwartaalrapportering is geen waarborg voor een goede informatieverstrekking.

Voor bedrijven die niet in een continue business zitten, maar het van enkele grote contracten moeten hebben, heeft een kwartaalrapportering bovendien weinig zin. Als de beleggers op de kwartaalresultaten focussen, zien ze soms het bredere plaatje niet meer, dat beter of slechter kan zijn.

Uiteindelijk is het ritme van de informatieverstrekking minder belangrijk dan de kwaliteit ervan. Een halfjaarlijkse rapportering, met tussentijdse meldingen over zaken of ontwikkelingen die koersgevoelig zijn, kan meer transparantie brengen dan een opeenvolging van routinematige kwartaalrapporten. Maar is overstappen op de halfjaarlijkse rapportering een voldoende efficiënte remedie tegen de kortetermijnfocus die nu overheerst?

Het verdient een grondig debat. Trump zegt dat hij met zijn initiatief gehoor geeft aan een vraag van de bedrijfsleiders. Maar de financiële markten en de grote institutionele beleggers zullen zeker een woordje willen meespreken. Ze zijn ook een belangrijke partij. Ze verschaffen een groot stuk van het kapitaal van de beursgenoteerde bedrijven, ze hebben de macht.

Lees verder

Tijd Connect