Oversubsidiëring

©Debby Termonia

De meeste Vlaamse politieke partijen zitten er wel heel warmpjes in, blijkt uit hun financiële rekeningen over 2016. Tijd om het mes te zetten in de royale overheidsdotaties die ze zichzelf hebben toegekend.

De democratie is een kostbaar goed. Het mag dus wat kosten om die behoorlijk te doen functioneren. Het is ook te verdedigen dat publieke middelen - belastinggelden - worden gebruikt om de werking van democratische politieke partijen te helpen financieren. Dat voorkomt dat de partijen moeten bedelen bij vermogende particulieren of bedrijven, die daar misschien ooit een tegenprestatie voor vragen. Dat zou de deur openzetten voor corruptie en belangenconflicten, zoals het Agusta-schandaal leerde.

Maar hoe royaal moet die overheidsfinanciering zijn? Meer dan 40 miljoen euro belastinggeld kregen de zeven grote Vlaamse partijen vorig jaar toegeschoven. Samen hebben ze een vermogen opgebouwd van bijna 70 miljoen euro, naast het spaarpotje van 16 miljoen euro dat ze klaar hebben gezet voor de lokale verkiezingen van volgend jaar en de federale en regionale verkiezingen van 2019.

De N-VA heeft vorig jaar 5 miljoen euro meer ontvangen dan ze heeft uitgegeven. De partij heeft een deel van haar centen - voor het leeuwendeel afkomstig van de overheid - geïnvesteerd in de aankoop van een gebouw in Brussel. Daarvan gebruikt ze een deel als hoofdkwartier en een ander deel verhuurt ze - wat ook weer inkomsten oplevert. Dat is verstandig financieel beheer. Maar als politieke partijen zich kunnen ontwikkelen tot pandjesbazen dankzij het geld dat bedoeld is om de goede werking van de democratie te waarborgen, dan schiet de publieke financiering van de partijen haar doel voorbij.

Als grootste partij profiteert de N-VA het meest van het zelfbedieningssysteem dat alle partijen samen hebben opgezet. Maar ze worden allemaal heel gul bedeeld. Dat is een logisch gevolg van het systeem. De partijen beslissen hoeveel middelen ze uit de publieke pot pakken. Er is niemand die hen op de vingers tikt als ze te gulzig zijn. Er is alleen de publieke opinie. Maar daar trekken de partijen zich weinig van aan.

De overheid zit in constante geldnood. Er zijn zoveel dringende projecten die gefinancierd moeten worden, maar waar geen middelen voor zijn. Tegen die achtergrond lijkt het logisch, evident zelfs, dat de geldstroom van de overheid naar de politieke partijen voor een stuk wordt teruggeschroefd.

Daarmee zullen de meeste partijvoorzitters het in principe eens zijn. Maar wedden dat er vervolgens niet veel gebeurt, omdat ze het niet eens kunnen worden over nieuwe criteria voor de overheidsdotaties aan de partijen en over wie hoeveel moet inleveren? Want geld is belangrijk om politieke macht te verwerven.

Als het over zichzelf gaat en over hun werking, zijn álle partijen bijzonder behoudsgezind.

Gesponsorde inhoud

Partner content