Politiek alarm over cordon sanitaire in Schoten

(tijd) - Op de partijhoofdkwartieren was het gisteren groot alarm over Schoten, omdat CD&V-burgemeester Harrie Hendrickx en lokaal VLD-voorzitter Paul Valkeniers een bestuurscoalitie met het Vlaams Belang niet uitsluiten. Elke samenwerking met het Vlaams Belang wordt afgewezen, zette CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen in een reactie de puntjes op de i. Maar Hendrickx is niet van plan te ontwapenen, in tegenstelling tot Valkeniers die zichzelf terugfloot.

CD&V-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober zullen 'naar goede gewoonte' een engagementsverklaring moeten ondertekenen, waarin ze zich ertoe verbinden de partijlijn en -statuten te respecteren. Dat liet nationaal voorzitter Jo Vandeurzen gisteren weten na de vergadering van het politiek bestuur. Dat wees elke samenwerking met het Vlaams Belang nogmaals af. De aanleiding was dat Harrie Hen-drickx, de burgemeester van Schoten, had gezegd met het Vlaams Belang te willen praten als CD&V en VLD samen geen meerderheid halen op 8 oktober.

Ook het nationale partijbestuur van de VLD boog zich over Schoten, omdat de lokale voorzitter, Paul Valkeniers, eveneens had verklaard te willen nadenken over samenwerking met het Vlaams Belang. Valkeniers haalde echter snel de lont uit het kruitvat. Hij liet in een communiqué weten dat de VLD van Schoten niet zal samenwerken met het Vlaams Belang. 'De afdeling sluit zich aan bij de nationale partijlijn', klonk het. De lokale VLD-kandidaten moeten wel geen verklaring ondertekenen. 'Onze leden moeten de statuten naleven en daarin staat dat de VLD niet samenwerkt met partijen die doelstellingen nastreven die strijdig zijn met de universele verklaring van de rechten van de mens', laat voorzitter Bart Somers weten.

CD&V en VLD willen Schoten na 8 oktober liever niet meer besturen met de sp.a. Daarvoor volstaat het dat CD&V één zetel winst boekt en de VLD geen zetels verliest. 'Lukt dat niet, dan sluit ik een bestuurscoalitie met het Vlaams Belang niet uit', zei Hendrickx aan Gazet van Antwerpen. 'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik geen voorstander ben van het cordon sanitaire op gemeentelijk niveau', klonk het.

Hendrickx herhaalde gisteren liever mét dan tegen het Vlaams Belang een coalitie te moeten sluiten. Als CD&V daar niet mee kan leven en Schoten een onwerkbare coalitie van iedereen tegen het Vlaams Belang opdringt, dreigt Hendrickx ermee de politiek te verlaten en niet langer de CD&V-lijst te trekken. Om de opmars van het Vlaams Belang te stoppen, moet je ze volgens Hendrickx mee in het bad nemen. Hij verwijst naar de verkiezingen in Nederland, waar Leefbaar Nederland - de poli-tieke erfgenamen van Pim For-tuyn - verloren heeft in de steden waar het mee bestuurde.

Het Vlaams Belang maakt er geen geheim van dat Schoten bovenaan het lijstje staat van gemeenten waar het cordon sanitaire kan springen. De partij haalde er in 2000 al 24,5 procent van de stemmen, de hoogste score in de Antwerpse rand. Daarmee kreeg ze 9 van de 31 zitjes in de gemeenteraad in handen. Bij de Vlaamse verkiezingen in 2004 was de partij in het kanton Kapellen, waar Schoten deel van uitmaakt, goed voor ruim 34 procent. En inmiddels is boegbeeld Marie-Rose Morel naar Schoten verhuisd. Zij hoopt de score van 2004 over te doen of te overtreffen, waardoor haar partij het initiatiefrecht kan opeisen.

Wetteren is een andere gemeente waar het Vlaams Belang met veel belangstelling naar kijkt. Een deel van de N-VA-afdeling voerde er in het begin van het jaar verkennende gesprekken met het Vlaams Belang over kartelvorming bij de gemeenteraadsverkiezingen. Drie N-VA-bestuursleden, onder wie de voorzitter, stuurden een brief naar de leden om daar hun mening over te vragen, en werden door het nationale partijbestuur als bestuurslid geschorst tot 11 maart, de dag waarop de partijraad de kwestie zou bespreken. Zaterdag besliste de partijraad dat de drie tot het einde van het jaar geschorst blijven als bestuurslid. Ze blijven wel lid van de partij. Op de vergadering van de partijraad gaven de drie te kennen bij de N-VA te blijven en niet met een eigen lijst aan de verkiezingen deel te nemen, zoals het er enkele weken geleden nog naar uitzag. Indien ze toch een eigen lijst indienen, zetten ze zichzelf buiten de partij, luidt het op het N-VA-hoofdkwartier.

WVDV/MD

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect