Senior writer

De overheid zelf is een grote aanstoker van de hoge inflatie in ons land, leert een studie van de Nationale Bank en het Planbureau. Ze heeft dus ook de hefbomen om er iets aan te doen.

De hoge inflatie in ons land is een oud zeer. En één dat pijn doet. Via het mechanisme van de automatische indexering jaagt de inflatie de loonkosten omhoog en ondermijnt ze het concurrentievermogen van de bedrijven.

Op zoek naar de verklaring voor het inflatieverschil met onze buurlanden bestelde minister van Economische Zaken Kris Peeters (CD&V) een studie. De zoveelste. En die komt voor een stuk tot dezelfde conclusie als de vorige onderzoeken: een van de oorzaken zijn de relatief hoge telecomprijzen in ons land, te wijten aan de povere concurrentie in die sector. De Nationale Bank wijst daar al jaren op.

De telecomsector in ons land wordt gedomineerd door een duopolie. Proximus en Telenet verdelen de koek onder elkaar. Andere spelers komen nauwelijks aan de bak. Het resultaat: gebundelde telecomdiensten - internet, vaste telefonie, mobilofonie - zijn hier een stuk duurder dan in onze buurlanden.

De overheid gedoogt die situatie en neemt weinig initiatieven om de concurrentie in die sector levendig te houden. Het komt haar goed uit. Proximus, lid van het duopolie, is een overheidsbedrijf. Hoe meer winst Proximus maakt, hoe royaler de dividenden naar de schatkist stromen. De hoge telecomprijzen zijn een alternatieve belasting die op de telecomgebruikers in ons land wordt gelegd. En dat die de inflatie opdrijven? Tja.

De hoge telecomprijzen in ons land zijn een alternatieve belasting voor telecomgebruikers.

Een tweede belangrijke bron van inflatie de jongste jaren zijn de prijzen voor café- en restaurantbezoek. Volgens het onderzoek van de Nationale Bank en het Planbureau heeft de invoering van de witte kassa - die zwartwerk in de horeca bemoeilijkt - de prijzen de hoogte ingeduwd.

De invoering van de witte kassa is een maatregel die al te lang was uitgesteld en niet ter discussie staat. Maar hij had wel tot gevolg dat de hoge fiscale en sociale lasten die horecazaken moeten torsen nu onverbiddelijk worden weerspiegeld in de prijzen die de Belg betaalt voor zijn pintje op café en zijn menu op restaurant. De bron van het kwaad is hier opnieuw de overheid.

Bij de derde verklaring voor de hogere inflatie is de hand van de overheid meteen zichtbaar: regeringsmaatregelen zoals een hogere btw voor elektriciteit, hogere accijnzen of hogere prijzen voor sommige overheidsdiensten. Het verlagen van de lasten op arbeid in de taxshift moet onvermijdelijk worden gecompenseerd door hogere indirecte belastingen en andere heffingen. Door de omvang van het overheidsbeslag in België is daar geen weg naast. Het hoge overheidsbeslag ligt dus mee aan de basis van de hardnekkige inflatie in ons land.

Deze nieuwe studie maakt duidelijk, voor zover dat nog nodig was, dat de overheid zelf voor een groot stuk de inflatie-aanstoker is. Als het haar menens is het probleem aan te pakken, weet ze waar ze moet beginnen. Of vindt ze weer uitvluchten om dat niet te doen?

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud