Redacteur Politiek

Levensbeschouwelijke vrijheid is belangrijk. Maar een versoepeling van de abortuswet zou op dit moment niet het lot van een relanceregering mogen beslechten.

Moet een vrouw het recht krijgen in de eerste achttien weken van de zwangerschap een abortus te ondergaan in plaats van in de eerste twaalf weken? De vraag komt deze week op de agenda van de Kamer en ze dreigt de kwetsbare regeringspoging met liberalen, christen-democraten, N-VA en sp.a te torpederen nog voor ze gestart is.

Afgelopen weekend zei N-VA-voorzitter Bart De Wever tegen zo'n versoepeling te zijn én hij maakte de koppeling met de regeringsgesprekken. ‘Ik kan u zeggen dat als partijen op de groen knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dat het dan erg moeilijk is om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niets is gebeurd’, sprak hij.

En daarmee herleeft het levensbeschouwelijke conflict tussen de Arizona-partijen. CD&V en N-VA hebben zware problemen met een soepelere abortuswet. De liberalen – en zeker MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez – zijn voor. Gezien de bravoure waarmee die laatste een versoepeling van de wet vorige week verdedigde, lijkt een nieuwe botsing in de maak.

Dat zou een vergissing zijn. Niet omdat vrouwenrechten onbelangrijk zouden zijn. Een versoepeling van de abortuswetgeving is verdedigbaar, al hoeft het niet noodzakelijk tot achttien weken. Een compromis dat nog altijd de limiet van twaalf weken optrekt, zij het beperkter, is denkbaar en eerbaar. Maar de vraag is vooral of het nodig is deze kwestie op dit moment zo op de spits te drijven.

Relanceregering

Het punt is namelijk dat deze discussie over meer gaat dan abortus. Ze gaat over de vraag of we nog in staat zijn een regering op de been te brengen. Het punt is evenzeer dat we de luxe verloren zijn om te kiezen welk thema bovenaan de politieke agenda moet staan. Dat moet de relance zijn, na de ongeziene coronaschok die dit jaar tot een recessie van makkelijk acht procent zal leiden, de overheidsfinanciën ontwricht en minstens de twee komende jaren tot hogere werkloosheid leidt.

De poging die nu bezig is om alsnog een meerderheidsregering tot stand te brengen, heeft weinig kans. Een Arizona-meerderheid van liberalen, christen-democraten, N-VA en sp.a zal labiel en uiterst nipt zijn. Maar als het lukt om een regeerakkoord over de relance te schrijven, zal ze wel zonder verder tijdverlies de juiste focus hebben.

En als dat niet lukt, dan weze het zo. Dan gaan we zo goed als zeker naar verkiezingen, maar laat dan opnieuw de relance de inzet en de focus van die verkiezingen zijn. Dit is niet het moment om een van de laatste regeringspogingen te laten vastlopen op een andere kwestie, waar bovendien een compromis denkbaar is.

Die allerbelangrijkste vraag zou op dit moment moeten zijn hoe we de schok van de corona-pandemie verteren en verhinderen dat er een tweede komt. Laat daar alle politieke energie naar gaan.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud