ABX Logistics kiest Schouppeals gedelegeerd bestuurder

(tijd) - De verzelfstandiging van ABX binnen de NMBS is een feit. Een buitengewone algemene vergadering (BAV) keurde de statuten van de holding ABX Logistics Group goed en de dochter van de Belgische spoorwegen heeft ook een nieuwe voorzitter en gedelegeerd bestuurder. Die laatste is zoals verwacht Etienne Schouppe. De zoektocht naar nieuwe investeerders en vers geld kan nu starten.

De samenstelling van een nieuwe raad van bestuur, de goedkeuring van de statuten voor de holding, de aanduiding van het directiecomité en het opstellen van de beginbalans. Dat waren de stappen die moesten worden gedaan om ABX rijp te maken voor kandidaat-investeerders én om de logistieke en transportgroep zelfstandig te maken van de NMBS-moeder.

Volgens een mededeling van ABX zijn die voorwaarden nu vervuld. Een BAV paste de statuten aan waardoor de verzelfstandiging een feit werd. Enkel de bepaling van activa en passiva, die gebeurt in samenwerking met PwC, is nog niet rond. Die waardering is belangrijk voor het aantrekken van privé-investeerders.

De raad van bestuur van ABX duidde Paul Cools aan als voorzitter. Deze Nederlandstalige 'bestuurder van vennootschappen' was al lid van de raad. De gedelegeerd bestuurder is zoals verwacht Etienne Schouppe. Schouppe was tot nu voorzitter van de raad en tot eind april gedelegeerd bestuurder van de NMBS.

Marcel Verslype, nu nog als bestuurder-directeur verantwoordelijk voor het goederenvervoer bij de NMBS, zal voorgedragen worden als bestuurder-directeur bij ABX zodra hij geen lid meer is van het directiecomité van de spoorwegmaatschappij, staat in het communiqué. Verslype wordt dan de nummer twee van het management worden, de operationele directeur.

De rest van het management blijft op post: Marleen Verdonck (corporate affairs), financieel directeur Kris Geysels, directeur informatica Alain de Prins en Paul Wouters, algemeen directeur Europese regio's. In de raad komt er ook een auditcomité onder leiding van Olivier de Wulf en een strategisch comité voorgezeten door Paul Cools.

De bestuurders namen zich voor tegen eind oktober een nieuw businessplan voor te leggen aan de meerderheidsaandeelhouder, de NMBS. Steeds volgens de mededeling van ABX heeft de raad van bestuur 'kennis genomen van de verbetering van de financiële resultaten, ondanks de moeilijke economische omstandigheden'.

Woordvoerder Emile Clemens kon op die 'verbetering' geen cijfer plakken. In 2001 verloor ABX Logistics 98 miljoen euro. Dit hoge verlies en een minwaarde op de activa van ABX leidden tot het zware tekort van de groep NMBS vorig jaar. Eind vorige maand kondigde ABX een stijging van zijn halfjaaromzet aan met 1,4 procent. Het is niet duidelijk of het om interne groei gaat.

ABX deelde nog mee dat Bart Jourquin als bestuurder Gérard Lambert vervangt die om persoonlijke redenen ontslag nam. Jourquin is een ex-kabinetsmedewerker van de federale minister van Vervoer, Isabelle Durant. Hij is verbonden aan de universiteit van Bergen.

GUM

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud