Advertentie

Alleen groenen opgetogen over ecotakswet

(tijd) - De Senaat keurde gisteren het wetsontwerp over de ecotaksen en de ecoboni goed. Op de groenen na, die een symbooldossier binnenhaalden, lijkt niemand opgetogen over de nieuwe regeling. Zowel de industrie als de milieubewegingen klagen, maar elk heeft daar haar eigen redenen voor.

De ecotakswet uit 1993 werd het voorbije decennium verscheidene keren aangepast met telkens hetzelfde doel: de invoering van heffingen op drankverpakkingen uitstellen. Door de uitholling van de wet bestond jarenlang enkel een ecotaks op wegwerpfototoestellen, batterijen, verpakkingen van lijm en oplosmiddelen. Gisteren keurde de Senaat eindelijk het ontwerp goed dat ecotaksen en ecoboni voor drankverpakkingen invoert.

De bonus bestaat uit een verlaging van accijnzen en BTW (van 21 naar 6 procent). Hierdoor komt de Belgische BTW-voet voor drank meteen op het niveau van de buurlanden. Voor wegwerpverpakkingen wordt een taks van 11,6 eurocent ingevoerd. Het oorspronkelijke plan, een gedifferentieerde heffing naargelang van de aard van de drank, ervoer de Europese Commissie als discriminerend. Drankverpakkingen die minstens voor 50 procent uit gerecycleerd materiaal bestaan (voor gekleurd glas is dat 70 procent) krijgen een vrijstelling. Op melk in karton worden evenmin ecotaksen geheven.

Fost Plus-topman Henri Meiresonne gelooft niet dat de nieuwe wet het gedrag van de consument ingrijpend zal beïnvloeden. Fost Plus staat sinds 1994 in voor de ophaling en verwerking van wegwerpverpakkingen. 'Er bestaan nu al heel wat verschillende prijzen voor verschillende soorten verpakkingen. Ik geloof niet dat het gros van de consumenten de prijsverschillen van 2 tot 12,5 eurocent per liter zal opmerken.' Volgens Meiresonne is de nieuwe wet vooral een symbooldossier.

De milieubewegingen vinden de wet een lege doos. Ze zien vooral graten in de vrijstellingen voor eenmalige verpakkingen die voor 50 procent uit gerecycleerd materiaal bestaan. 'Hierdoor wordt het algemeen aanvaarde principe dat hergebruik primeert op recyclage, zwaar onderuit gehaald', stelt de Bond Beter Leefmilieu.

Meiresonne hanteert precies de omgekeerde redenering. 'Het uitgangspunt dat hergebruik veel beter is dan recyclage klopt niet. Uit studies blijkt dat alles ervan afhangt hoe ver je producten transporteert. Voor iemand die naast de drankfabriek woont, is een glazen fles waarschijnlijk milieuvriendelijker. Maar als diezelfde fles 150 kilometer verder moet worden gebracht, is het beter een wegwerpverpakking te gebruiken en die te recycleren', klinkt het.

'Een discriminatie tussen herbruikbare verpakkingen en wegwerpverpakkingen die gerecycleerd worden, had tien jaar geleden zin, maar is nu achterhaald. Twee derde van de Belgische drankverpakkingen wordt gerecycleerd, geen enkel ander land in de hele wereld presteert even goed.'

Resilux-topman Dirk de Cuyper pleit ook voor recyclage. 'Het ophalen en spoelen van herbruikbare glazen en herbruikbare petflessen is heel belastend voor het milieu.' Resilux is gespecialiseerd in voorgeblazen petflessen.

Volgens de groenen is de vrijstelling voor wegwerpverpakkingen met minstens 50 procent gerecycleerd materiaal geen achterpoortje. 'Het percentage ligt zo hoog dat in de praktijk vooral naar herbruikbare flessen zal worden gegrepen', klinkt het. Volgens De Cuyper is het vandaag evenwel perfect mogelijk om petflessen te maken met minstens 50 procent gerecycleerd materiaal. 'In Zwitserland werken we al een paar jaar met flessen die 15 tot 30 procent gerecycleerd materiaal bevatten. Hogere percentages zijn technisch mogelijk, maar het is belangrijk om geleidelijk te werken. Als iedereen dergelijke flessen begint te gebruiken, heeft dat een enorme invloed op de afvalstromen. Het probleem met petflessen is dat het afval zeer begeerd is op de textielmarkt. Polyester in kleding komt van petflessen en de vraag naar die flessen in de textielsector is dan ook veel groter dan het aanbod.'

De Cuyper is genuanceerd over de nieuwe wet. 'Het bestaande systeem werkte goed, daaraan sleutelen was niet echt nodig. Maar ik beschouw de nieuwe regeling als fair en een uitdaging voor de industrie.'

De wet wordt op 1 januari 2003 van kracht. Alleen de toepassing van de bepalingen over de etikettering van producten wordt uitgesteld tot 20 maart. In september volgt een eerste evaluatie van de wet.

StS

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud