Senior writer

Dat de betonstop afgezwakt wordt tot een vage bouwshift illustreert dat de nieuwe Vlaamse regering lastige keuzes uit de weg gaat.

Met de schrapping van de woonbonus heeft de nieuwe Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V zich niet populair gemaakt. Hoewel de meeste economen het een goede maatregel noemen die de stijging van de huizenprijzen zal afremmen, kan hij bij de achterban van de regeringspartijen op weinig bijval rekenen.

Het verbaast dan ook enigszins dat de coalitiepartners het erover eens zijn geworden. Dat heeft wellicht alles te maken met de 327 miljoen euro die de schrapping van de woonbonus oplevert voor de Vlaamse begroting. Dat is 327 miljoen euro die niet elders bespaard moet worden en die de regeringspartijen andere kritiek en verwijten bespaart. Het was een centenkwestie.

Minder dapper is de ploeg-Jambon op andere vlakken. Van de invoering van rekeningrijden is in het regeerakkoord geen sprake. Die ingreep kan bijdragen tot het oplossen van het fileleed in Vlaanderen en komt het klimaat ten goede. En hij brengt extra geld in de kas van de Vlaamse overheid. Drie argumenten pro dus.

De Vlaamse regeringspartijen durven hun kiezers niet tegen de haren in te strijken.

Maar voor de verkiezingen van 26 mei was gebleken hoe gevoelig het onderwerp ligt bij de grote meerderheid van de Vlamingen, en welke sterke munitie het geeft aan de oppositie. Rekeningrijden kost gezinnen minder dan de afschaffing van de woonbonus. Maar veel meer gezinnen worden erdoor getroffen. Er is bij de bevolking geen draagvlak voor. Maar de Vlaamse regering doet ook geen enkele moeite een draagvlak daarvoor te creƫren. De wegen in Vlaanderen zullen nog een hele tijd dichtgeslibd blijven, met het hoge economische prijskaartje dat eraan vasthangt.

Niet populair

Minder ambitieus dan de vorige ploeg toont Jambon I zich in het vrijwaren van de open ruimte in Vlaanderen. Er is een grote consensus dat Vlaanderen te volgebouwd is en dat dat een hoop nadelen heeft voor de mobiliteit en voor de kostprijs van de openbare voorzieningen. Maar de betonstop, die even op tafel lag tijdens de vorige legislatuur, is afgevoerd. Wegens niet populair bij de kiezers van sommige regeringspartijen.

En ook wegens de centen. De vergoeding van de eigenaars die zich plots geconfronteerd zien met een verbod om hun perceel grond te bebouwen, zou volgens ruwe schattingen 2 tot 9 miljard euro kosten. Het is een uitgave die over een langere periode gespreid kan worden. Maar het geld daarvoor is er niet. Of de Vlaamse regering wil het besteden aan andere prioriteiten.

De buitenmatige schrik voor de kiezer en het feit dat de centen niet in overvloed beschikbaar zijn maken dat de regering de maatregelen niet durft te nemen die op langere termijn nochtans grote baten opleveren voor de economie en de samenleving in Vlaanderen. De focus ligt te veel op de kostprijs op korte termijn en op de individuele rekening van eenieder. Het bredere plaatje krijgt te weinig aandacht, het algemeen belang wordt amper in ogenschouw genomen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud