Senior writer

De Fed reageert met een renteverlaging op de economische bedreiging die het coronavirus vormt. Maar is dat het meest geschikte antidotum?

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, laat er geen gras over groeien. Als antwoord op de coronacrisis verlaagt hij zijn beleidsrente met een half procentpunt. Het is een dringende ingreep, de beslissing werd genomen op een spoedvergadering, terwijl het coronavirus voorlopig nog niet zwaar toeslaat in de VS en de Fed erkent dat de Amerikaanse economie nog sterk presteert.

Maar de Amerikaanse president Donald Trump, die dit najaar voor een tweede mandaat gaat, ziet graag dat de centrale bank voortvarend optreedt met renteverlagingen om de economie te ondersteunen. Dat liet hij de voorbije dagen op Twitter nog uitdrukkelijk blijken. Na de renteverlaging dinsdag riep hij de Fed meteen op nog verder te gaan.

Met de renteverlaging probeert de Fed rust te brengen op de financiële markten die de afgelopen week een paar stormachtige dagen kenden toen duidelijk werd dat het coronavirus zich snel buiten China verspreidt. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse centrale bank haar beleid door de financiële markten laat dicteren. Het is een gewone zaak geworden. 

Maar of zo'n paniekerige maatregel volstaat om de paniek te bedaren? Nadat de beurzen na de renteknip even hoger waren gegaan, doken ze weer lager. De renteverlaging kan immers op twee manieren worden geïnterpreteerd. Een: de Fed geeft de economie een zetje dat welgekomen is. Twee: de Fed schat de economische schade die het coronavirus kan aanrichten behoorlijk zwaar in. Dat laatste helpt niet om het vertrouwen van de financiële markten te herstellen.

In overdrive gaan en naar een paardenmiddel grijpen is niet meteen nodig.

De OESO voorspelde maandag dat het coronavirus een zware impact kan hebben op de groei van de wereldeconomie. Het is goed dat de beleidsmakers niet bij de pakken blijven zitten en de economie een antidosis toedienen. Maar in overdrive gaan en naar een paardenmiddel grijpen is niet meteen nodig. Een lagere rente kan de economie in het algemeen een steuntje geven. Maar individuele bedrijven die in de penarie komen omdat hun aanvoerlijnen stokken of omdat er plots fors minder vraag is naar hun producten en diensten, zijn er weinig mee gebaat. Het rentewapen is bovendien niet geschikt om een aanbodschok, die de coronacrisis voor een stuk is, te lijf te gaan.

Of de Fed zijn rentebeslissing met andere centrale banken heeft doorgesproken, is niet meteen duidelijk. Dinsdag was er ook telefonisch overleg over de coronacrisis tussen de ministers van Financiën van de G7, de rijkste zeven landen. Onmiddellijke en concrete noodmaatregelen kwamen daar niet uit.

Met zijn renteverlaging zet de Fed druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om zijn voorbeeld te volgen. Maar in de eurozone staat de rente nog op nul. De ECB heeft de voorbije jaren verzuimd een voorraad munitie aan te leggen voor onverwachte schokken. Veel manoeuvreerruimte heeft ze niet. Een drama is dat niet. De economische coronacrisis moet in de eerste plaats door de regeringen bestreden moeten worden, via het begrotingsbeleid en andere maatregelen. Die zijn het doelmatigst. Deze keer mogen ze die verantwoordelijkheid niet gemakzuchtig naar de ECB doorschuiven. 

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud