Antwerps controlesysteem diamant onder EU-druk

(tijd) - De Europese Commissie bereidt een verordening voor om een EU-systeem voor de certificering van diamanten in te voeren. Het Europese systeem dreigt het Antwerpse controlesysteem, dat de invoer van conflictdiamant moet verhinderen, onder druk te zetten. De Commissie vindt dat de strenge Antwerpse controle op diamanten niet strookt met het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie.

De verordening moet de resultaten van het Kimberley-proces in EU-wetgeving omzetten. Het Kimberley-proces mondde in november 2001 na twee jaar onderhandelen, uit in een akkoord over een internationaal certificeringssysteem voor diamant. Dat systeem moet voorkomen dat de uitvoer van diamant uit conflictgebieden gebruikt wordt om oorlogen te financieren.

De EU wil in het najaar de internationale afspraken van het Kimberley-proces kunnen toepassen. Daarom bereidt de Commissie nu volop de ontwerpverordening voor. Zoals het er nu naar uitziet, dreigt de verordening het met veel inspanning opgezette Antwerpse controlesysteem voor diamant onder druk te zetten.

In Antwerpen openen en controleren inspecteurs iedere lading diamanten die aankomt, ook vanuit andere EU-landen. En daar wringt voor de Commissie het schoentje. Een dergelijk controlesysteem strookt volgens de Commissie niet met het principe van het vrije verkeer van goederen binnen de EU-eenheidsmarkt. 'Er is één Europese markt en de controle gebeurt aan de buitengrenzen', stelt de Commissie.

Het probleem is vooral de doorvoer vanuit Londen. Ruim tweederde van de diamantinvoer komt de EU binnen via Londen, waar de Diamond Trading Company (DTC), de verkooparm van de Zuid-Afrikaanse diamantgigant De Beers, gevestigd is. Het gros van de De Beers-diamanten wordt in Antwerpen aan de man gebracht.

Van Belgische kant klinkt het dat Europa het Antwerpse systeem niet moet kopiëren, maar wel een systeem moet vinden dat even doeltreffend is. 'Wij zijn bereid onze jarenlange ervaring over dit onderwerp ter beschikking te stellen van de Commissie', stellen Belgische bronnen.

Volgens hen is het systeem waaraan de Commissie denkt, dat louter gebaseerd is op uitvoercertificaten, niet geloofwaardig. En met het principe van de eenheidsmarkt kan België leven, 'op voorwaarde dat er aan alle EU-buitengrenzen serieuze controles gebeuren'.

'De Hoge Raad voor Diamant (HRD), de koepelorganisatie van de Antwerpse diamantsector, beseft dat er op het eerste gezicht een spanningsveld is tussen een certifiëringssysteem dat elk pakket diamanten controleert op herkomst en het vrije verkeer van goederen', zegt Youri Steverlynck, woordvoerder van de HRD. 'De HRD heeft er volste vertrouwen in dat de regering bij haar besprekingen met de EU de juiste balans zoekt. Het is een afweging tussen een minimalistische versie van de Kimberley-afspraken die neerkomt op weinig meer dan een papieren controle, en een striktere versie zoals het Antwerpse controlesysteem.'

JL/ToP

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud