Dat Belgische bedrijven werknemers uit het buitenland moeten inhuren, is een gevolg van de gebrekkige werking van onze binnenlandse arbeidsmarkt.

Belgische bedrijven doen steeds vaker een beroep op buitenlandse werknemers. Soms omdat die goedkoper zijn. Maar in veel gevallen omdat ze in eigen land niet meer de mensen vinden met de juiste talenten of de vereiste flexibiliteit. De voorbije tien jaar is het aantal tijdelijk in het buitenland gehuurde arbeidskrachten verdubbeld naar zowat 230.000. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen. Ze staan in voor 5 procent van de werkgelegenheid in de privésector.

Het gaat niet alleen om bouwvakkers of seizoensarbeiders, ook om hoogopgeleide mensen die hier de knelpuntberoepen komen invullen. Er is niks mis met het binnenhalen van buitenlandse expertise. Het verrijkt onze economie. En in een geglobaliseerde wereld is het normaal dat arbeid de grenzen oversteekt. Een van de principes van de eengemaakte Europese markt is het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal én personen, al wordt het vrij verkeer van werknemers wel enigszins aan banden gelegd om de eigen werknemers te behoeden voor te veel concurrentie.

Het wringt dat Belgische bedrijven vele tienduizenden tijdelijke arbeidskrachten buiten de grenzen gaan zoeken, terwijl hier bijna 500.000 werkzoekenden zijn.

Argwaan

Buitenlandse werknemers wekken argwaan. Ze zouden loonsverhogingen voor Belgische werknemers bemoeilijken. Soms luidt de beschuldiging zelfs dat ze de jobs van ‘onze mensen’ inpikken.

De realiteit is dat die buitenlandse werknemers nodig zijn om onze bedrijven draaiende te houden en hen in staat te stellen hun activiteiten uit te breiden. Daar hangt een kostprijs aan. Het komt erop neer dat bedrijven een productiefactor uit het buitenland importeren, terwijl het voor de Belgische economie in principe voordeliger zou zijn als ze die in eigen land zouden kopen. Want dan blijft het loon hier en wordt meer bijgedragen aan onze sociale zekerheid.

Vacatures

In een globale economie is het normaal dat arbeid de grenzen oversteekt.

Daarom wringt het dat Belgische bedrijven vele tienduizenden tijdelijke arbeidskrachten buiten de grenzen gaan zoeken, terwijl hier bijna 500.000 werkzoekenden zijn. Die vinden de weg naar de openstaande vacatures echter niet, omdat de arbeidsplek te ver is, ze de jobinhoud onaantrekkelijk vinden, de arbeidsvoorwaarden te lastig, of omdat ze niet de vereiste kwalificaties hebben.

Geregeld gaan in ons land stemmen op om het inhuren van buitenlandse werknemers moeilijker te maken. Daar zijn onze bedrijven niet mee gebaat. Een betere manier om de toevloed van buitenlandse arbeidskrachten af te remmen is de activering van de grote arbeidsreserves in eigen land. Enerzijds door de werkzoekenden ertoe te bewegen minder kieskeurig te zijn om een job te aanvaarden, bijvoorbeeld door de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. Anderzijds door via opleiding of herscholing te garanderen dat wie zich op de arbeidsmarkt aanbiedt de kwalificaties heeft die de bedrijven vragen.

Lees verder

Tijd Connect