<B>Commentaar:</B>De 'superministerraad' in Gembloers

Zeg nooit nooit, zeker niet in de politiek. Toen het eerste kabinet-Verhofstadt aantrad, zwoer de nieuwe regeringsleider dat hij radicaal zou breken met de kasteelconclavencultuur van zijn voorganger. Vandaag en morgen houdt premier Verhofstadt in het kasteel van Petit-Leez een sociaal-economisch conclaaf.

De hoogmis heeft een dubbele bedoeling. Vooreerst hoopt de premier er een aantal individuele investeringsdossiers, met name Ikea en DHL, door te kunnen duwen door ze te in een groter geheel in te passen. Daarnaast moet het initiatief het paarse kabinet een doorstart bezorgen. De kiezer moet er op 13 juni van doordrongen zijn dat paars hard werkt aan werk.

De doorstart moet in de ogen van Verhofstadt en de liberalen gericht zijn op de stimulering van de economie. Met het initiatief voor een bijzondere sociaal-economisch ministerraad hoopte de premier de socialisten in snelheid te nemen. Want die willen zich voor de verkiezingen graag nog sociaal profileren. Maar de federale minister van Werk, Frank Vandenbroucke, heeft, bewust of onbewust, het liberale scenario al doorkruist.

Nota bene op vraag van de liberalen wil Vandenbroucke onmiddellijk werk maken van de strijd tegen de sociale fraude. Die vormt de liberale ruilmunt voor de strijd tegen de fiscale fraude, die vooral een socialistisch strijdpunt is. Maar de minister van Werk had zijn huiswerk te grondig gemaakt, in die zin dat hij in zijn voorstellen ook de heilige huisjes van de liberalen en van de Waalse kameraden niet spaarde. Met zijn strengere controle op werklozen, joeg hij de PS de stuipen op het lijf. Zijn aangekondigde strijd tegen de schijnzelfstandigen was dan weer voor een deel van de liberale achterban onverteerbaar. En dus werden bij PS en liberalen de voorbije dagen alle hens aan dek geroepen om de 'jacht' op de werklozen, respectievelijk de schijnzelfstandigen af te zwakken.

Bevorderlijk voor de sfeer in de coalitie is dat niet. Er zullen achter de dikke kasteelmuren ongetwijfeld tal van geanimeerde discussies gevoerd worden; discussies die wel eens uit de hand zouden kunnen lopen. De temperatuur in de coalitie loopt met de naderende verkiezingen steeds verder op. Een ongeluk is dan snel gebeurd. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat er in Petit-Leez opzettelijke slagen en verwondingen worden toegebracht. Want steeds nadrukkelijker loopt in de Wetstraat het gerucht dat er op 13 juni ook federale verkiezingen zullen worden gehouden. Met name de PS zou steeds meer moeite hebben met het Vlaams-Blok-discours van de liberalen over het migrantenstemrecht en de hoofddoek. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat we dit jaar, net als in 1999, opnieuw een moeder van alle verkiezingen krijgen.

Premier Verhofstadt wil zijn bijzondere ministerraad zaterdagavond afronden. Als er zondag ten kastele verlengingen nodig zijn, wijst dat erop dat de cohesie van het kabinet zwaar op de proef wordt gesteld.

Stefaan Huysentruyt

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud