<B>Commentaar: </B> Onherstelbaar

De Ieperse weefgetouwenfabrikant Picanol stelde gisteren zijn nieuwe gedelegeerd bestuurder voor: Chris Dewulf. Die volgt Jan Coene op. Coene stapte in de herfst van verleden jaar op nadat bekend was geraakt dat hij een obsceen hoog loonpakket met de voormalige Picanol-voorzitter Patrick Steverlynck had onderhandeld. Het leverde Coene in drie jaar tijd 5,5 miljoen euro netto op. Dewulf staat bekend als een goede communicator. De man zal die eigenschap kunnen gebruiken, want de storm bij Picanol wakkerde gisteren verder aan.

Luc Van Nevel, sinds vorig jaar interim-voorzitter van Picanol, presenteerde de belangrijkste tussentijdse bevindingen van de doorlichting van de boeken. Die was na het verloningsschandaal besteld. Daaruit blijkt dat Picanol een tiental facturen voor consultingopdrachten betaalde aan twee bedrijven die verwant zijn met Jan Coene. Een tegenprestatie is niet te vinden. Het gaat in totaal om ruim 743.000 euro, zo'n 30 miljoen frank.

De vraag rijst of enkel Jan Coene en Patrick Steverlynck met de vinger gewezen kunnen worden. Er is bij Picanol veel meer aan de hand. De top van het bedrijf kreeg blijkbaar 'carte blanche' en kon met de activa van de vennootschap doen wat hij wilde.

De interne controlestructuur lekt als een zeef. De raad van bestuur liet jarenlang betijen. Het auditcomité, waarvan nota bene Luc Van Nevel voorzitter was, liet de valse facturen passeren. Ook commissaris Deloitte & Touche slaagde er niet in de facturenfraude naar boven te halen.

De schade lijkt onherstelbaar, niet alleen voor Picanol maar ook voor de Vlaamse topmanagers die in dit schandaal betrokken raakten. Nochtans heeft de kleine belegger die de voorbije jaren zijn centen in het aandeel Picanol stak, recht op duidelijke antwoorden.

Luc Van Nevel probeert de meubelen te redden. Op de algemene vergadering stelt hij een nieuwe raad van bestuur voor. Nog voor die goed en wel aantreedt, staat hij al ter discussie. Deminor, het juridisch bijstandsbureau van minderheidsaandeelhouders, heeft serieuze bedenkingen bij de onafhankelijkheid en de integriteit van sommige onafhankelijke bestuurders.

Ondertussen blijft ook de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen opvallend stil. De tijd lijkt nochtans gekomen dat de toezichthouder zich minder vrijblijvend opstelt jegens inbreuken tegen deugdelijk bestuur.

Het schandaal bij Picanol heeft een nieuwe dimensie gekregen. Perverse hebzucht wordt daarbij stilaan misdaad. Juristen zeggen dat het gerecht zal moeten uitmaken of er sprake is van schriftvervalsing, valsheid in de jaarrekeningen of vervreemding van vennootschapsgoederen. Indien bewezen, staat daarop een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Tom Peeters

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud