Advertentie

<B>Commentaar</B> over de Belgische economie: Groeivertraging

Na enkele kwartalen van hoge economische groei staat een afkoeling van de Belgische economie voor de deur. Dat suggereert de forse daling van het ondernemersvertrouwen. De bedrijfsleiders werden beduidend pessimistischer omdat de dure euro en de verzwakking van de wereldeconomie een negatieve invloed hebben op de bestellingen en de productie.

De laatste twee jaar en vooral de laatste maanden presteerde de Belgische economie opvallend sterk, want de economische activiteit steeg meer dan in de buurlanden. Normaal had de groeivertraging in ons land moeten beginnen, omdat de Belgische conjunctuurcyclus doorgaans enkele maanden voorloopt op de Europese cyclus. Maar dat gebeurde niet, want de flinke groei van de consumptie bleef de economische activiteit ondersteunen. De consumptie profiteerde van de verlaging van de personenbelasting en van de relatief goede begrotingsresultaten.

Maar de sterke daling van het ondernemersvertrouwen laat doorschemeren dat de periode van opvallend hoge economische groei voorbij is. Verscheidene banken zijn van plan hun groeivooruitzichten voor volgend jaar te verlagen.

Het slechte nieuws moet niet worden gedramatiseerd. Het ondernemersvertrouwen is nog steeds beduidend hoger dan het langetermijngemiddelde. Bovendien werd olie de laatste maand flink goedkoper. Het is mogelijk dat de groeivertraging maar enkele kwartalen duurt.

Toch verdient de groeivertraging voldoende aandacht. Het optimisme van sommige politici, dat de Belgische economie op lange termijn veel beter kan presteren dan de rest van Europa, was wellicht voorbarig. De gezondheid van een kleine open economie als de onze is zeer afhankelijk van onze buurlanden. Daarom is het voor België zeer moeilijk maar niet onmogelijk om jaar na jaar bij de beste van de Europese klas te behoren.

Verontrustend is dat een lagere economische groei het moeilijker maakt om de twee pijnpunten van de Belgische economie aan te pakken: de hoge overheidsschuld en de lage werkgelegenheid. De begroting 2005 is gebaseerd op een economische groei van 2,5 procent, maar een dergelijke groei is nu moeilijk haalbaar. Een bijsturing van de begroting met extra bezuinigingen lijkt onvermijdelijk.

Voor de arbeidsmarkt zijn de onderhandelingen over de loonevolutie in 2005-2006 cruciaal. Het recente rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven toont aan dat de loonkosten de jongste jaren meer stegen dan in de buurlanden. Om de geest van de loonnorm te respecteren, moeten de sociale partners proberen in de komende twee jaar de ontsporing van het verleden goed te maken. Een strakkere loonmatiging kan de concurrentiekracht van de Belgische economie verbeteren en de economische groei arbeidsintensiever maken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.