<B>Commentaar: </B>Vergrijzing

Immigratie is niet of nauwelijks in staat de vergrijzing van de Europese bevolking te stuiten. Immigratie is ook niet het wondermiddel om de krakende Europese pensioenstelsels, het gevolg van die vergrijzing, te redden. Tenzij de politici bereid zijn het aantal immigranten te laten klimmen tot 'een zo goed als onmogelijk peil'. Tot die conclusie komt het Departement Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties (VN) in een gisteren gepubliceerd rapport.

Toch heeft immigratie ook positieve economische gevolgen. Immigranten creëren meer werkgelegenheid en economische groei en doen meestal meer geld naar de staatskas vloeien dan zij er uithalen, stellen de VN.

Vooral de eerste conclusies van de VN, die over de vergrijzing en het pensioenstelsel, zijn koren op de molen van de Europese politieke partijen die de immigratie vijandig gezind zijn. De VN halen het belangrijkste argument van de linkse en groene partijen en het bedrijfsleven ten voordele van meer immigratie - goed om de pensioenstelsels betaalbaar te houden en de vergrijzing te counteren - grotendeel onderuit.

Niet dat er veel pleidooien te noteren vallen voor meer immigratie. Nog slechts weinig Europese politici durven hun nek uitsteken ten voordele van meer immigratie. Zij voelen de hete electorale adem van rechts extremistische en populistische partijen. Anti-immigratiepartijen gooien in Europa electoraal hoge ogen.

Immigratie is volgens de Verenigde Naties dus niet het vaak naar voren geschoven wondermiddel om de vergrijzing tegen te gaan en de pensioenstelsels te redden. Er is meer creativiteit en verbeeldingskracht nodig om de vergrijzing in toom te houden. In de zoektocht naar oplossingen moeten taboes en heilige huisjes gesloopt worden.

Moeten de industrielanden niet stilaan een ernstig beleid ter bevordering van grote gezinnen voeren, waarbij verder wordt gekeken dat alleen maar wat relatief schamele fiscale voordelen? Het nadeel daarvan is wel dat eventuele positieve effecten een generatie op zich laten wachten.

De aanpak van de pensioenproblematiek kan sneller effect sorteren. Vervroegd pensioen, zeker de extremere vormen, moet verdwijnen. En de pensioenleeftijd, die in veel landen nog dateert uit de eerste helft van de 20ste of zelfs nog uit de 19de eeuw, moet in het licht van de fors gestegen levensverwachting opgetrokken worden.

Veel Europese landen tellen nog altijd pakken volwassenen die niet werken. Sommigen kiezen daar bewust voor, wat respect verdient. Anderen werken niet omdat zij bijvoorbeeld onvoldoende zijn opgeleid. Om het aantal werkenden op te trekken, moet druk gezet worden op langdurig werklozen om een mindere baan te aanvaarden.

Aan de politici om de moed te vergaren en verder te kijken dan de volgende verkiezing. Zij moeten al te vaak uitgestelde maar broodnodige hervormingen dringend doorvoeren.

Carl Pansaerts

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud