Advertentie
Advertentie

<B>Commentaar</B>: Verhofstadts belastingplan is een academische oefening

Premier Guy Verhofstadt krijgt voor zijn voorstel om lagere werkgeversbijdragen te compenseren door een verhoging van de indirecte belastingen steun uit Europese hoek. Maar veel meer dan een intellectuele genoegdoening kan de Belgische premier uit die steun allicht niet puren. Want tot nader order is en blijft zijn voorstel een louter academische oefening. De kans dat het binnen afzienbare tijd op Europees niveau gerealiseerd kan worden, is uiterst klein. Toch is de EU de vereiste minimumschaal om het voorstel met enige kans op slagen te kunnen invoeren. De marge waarover België in zijn eentje beschikt om de indirecte fiscaliteit te verhogen, is weliswaar niet onbestaande maar te beperkt om tot een significante extra groei te leiden. We zitten zo over de grens om daar goedkoper inkopen te doen. Bovendien zal de automatische indexering van lonen en wedden ertoe leiden dat hogere indirecte belastingen zich snel vertalen in hogere lonen, waardoor de loonkostenverlaging meteen teniet wordt gedaan. Ten slotte, maar niet het minst, liet de PS van Elio Di Rupo al weten dat voor haar geen sprake kan zijn van een verhoging van de indirecte fiscaliteit. De kleine man wordt er te erg door getroffen. Ook het Planbureau vindt een hogere indirecte fiscaliteit niet de beste financieringswijze voor een verlaging van de werkgeversbijdragen.