<B>Commentaar over begrotingsonderhandelingen:</B>Rustig klimaat

Het zag er tot gisterenavond niet naar uit dat de tweede regering van Guy Verhofstadt op een fatale kortsluiting afstevent. Het DHL-verhaal is handig even uit beeld gemanoeuvreerd en wat de begroting 2005 betreft, klinkt het zowel aan liberale als aan socialistische zijde 'dat men er wel uit zal geraken'.

Het rustige klimaat aan de ambtswoning van Verhofstadt voelde vreemd aan na de budgettaire onheilstijdingen van de voorbije weken. De verwachting van een tekort tussen 3,5 en 4 miljard euro is te vaak en op te veel ministeriële kabinetten geciteerd om uit de lucht gegrepen te zijn. De nieuwsgierigheid is groot om te vernemen hoe het kernkabinet het voorbije weekend de weg tussen dat verwachte tekort en een begroting in evenwicht heeft afgelegd.

In de cijferregen die elke begrotingsdiscussie met zich meebrengt, is het de volgende dagen vooral uitkijken naar twee elementen. Er is ten eerste de evolutie van het primair saldo. Dat overschot van de overheid op haar werkingsuitgaven is de ultieme gezondheidsindicator van het kasbeheer van de staat. Het is ook de meest algemene en daarom belangrijkste aanwijziging van de ambities van de overheid om met een zuinig beheer de uitdagingen van de toekomst voor te bereiden.

Dit jaar zakte het primair overschot tot 5 procent van het bruto binnenlands product. Dat is laag in vergelijking met het voorbije decennium en volgens het Belgische stabiliteitsprogramma is er geen beterschap in zicht. In tegendeel, de regering verwacht tot nader order dat het primair overschot in 2005 verder daalt tot 4,8 procent. De regering kon deze negatieve tendens de voorbije jaren rechtvaardigen met de aanhoudend slechte economische omstandigheden. Nu de economische vooruitzichten opnieuw beter zijn dan verwacht, is het uitkijken of ook het primair saldo beter dan verwacht evolueert.

Ten tweede is het uitkijken naar de manier waarop premier Verhofstadt, zijn minister van Begroting Johan Vande Lanotte (sp.a) en minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) de financiële problemen in de sociale zekerheid aanpakken. Bij de sociale partners koestert niemand grote hoop dat deze regering de mix van verschillende financieringsinstrumenten van het socialezekerheidsstelsel fundamenteel zal hervormen. Het stelsel zal volgend jaar weer een beetje minder gevoed worden met sociale bijdragen en een beetje meer met algemene publieke middelen en alternatieve inkomsten zoals accijnzen of BTW. Maar deze sluipende en onuitgesproken hervorming zou ook op een heldere, doordachte en structurele wijze kunnen gebeuren. Mirakeloplossingen bestaan niet op de arbeidsmarkt. Toch is het uitblijven van dat structurele debat over de modernisering van de socialezekerheidsfinanciering goed op weg een van de grootste gemiste kansen van Verhofstadt II te worden.

Renaat Schrooten

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud