Advertentie

<B>Commentaar over bezoldiging topmanager:</B>Fetisj

De invoering, begin 2005, van een code deugdelijk bestuur in België spitste zich op een bepaald moment bijna helemaal toe op de hamvraag of de bezoldigingen van de bestuurders en vooral van het management in extenso en hoofdelijk moesten worden bekendgemaakt, tot vermaak van het algemeen.

De gisteren gepubliceerde studie van de zakelijke dienstverlener Towers Perrin legt uit hoeveel topmanagers in 26 landen van de wereld in een vergelijkbaar bedrijf verdienen. Ze toont aan dat de topmanagers in België erg goed maar niet overmatig betaald worden voor hun verantwoordelijkheid als gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur. In vergelijking met veel andere landen in Europa en zeker de Verenigde Staten is het beloningspakket hier kleiner, minder gevarieerd en vooral minder prestatiegebonden.

De studie toont ook aan dat de markt voor managementtalent minstens een Europese en heel vaak een wereldmarkt is geworden. De brouwerijgroep InBev had al een Amerikaan en een Canadees als topman en nu staat een Braziliaan aan het hoofd. Het bezoldigingspakket van een Braziliaanse topman is amper kleiner dan dat van een Belg. De opmars van de managementscholen heeft de internationale uitwisseling een grote vaart gegeven. Europese en Amerikaanse managemenscholen komen in Brussel massaal speuren naar Belgisch managementtalent. Belgische internationale bedrijven kunnen bij de Vlerick School elk jaar putten uit tientallen beloftevolle buitenlandse studenten om hun managementteams in het buitenland te versterken.

In plaats van zich blind te staren op de bruto-bezoldigingen, waarvan een flink deel terugvloeit naar de fiscus en de sociale zekerheid, moet alle aandacht gaan naar de manier waarop het management van de Belgische bedrijven wordt vergoed. Loon naar werken, transparantie in de manier waarop over de vergoeding wordt beslist en een transparante band tussen vergoeding en verantwoordelijkheid moeten duidelijk maken of een bedrijf goed wordt bestuurd. Als een manager te weinig wordt betaald, trekt het bedrijf de tweede keus aan. Als te veel wordt betaald, verliezen de aandeelhouders geld en zullen ze ingrijpen, zoals bij Picanol. Het bedrag van de vergoeding mag geen fetisj zijn die de aandacht afleidt.

De jaarverslagen over het boekjaar 2004 van de Belgische beursgenoteerde bedrijven strooiden vorig jaar kwistig de vergoedingen voor managers en bestuurders in het rond, als een blijk van goede wil. In feite werd volop mist gespuid. Men beperkte zich meestal tot de totaalbedragen voor meerdere functies samen. Zelden werd een directe koppeling gemaakt tussen functie en vergoeding en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden en prestaties. Zelden werd een evaluatie gemaakt, zodat de aandeelhouders geen goed inzicht kregen in het functioneren van managers en bestuurders. Afwachten of in de jaarverslagen die binnenkort worden gedrukt, beterschap zal te zien zijn.

Kris Barrezeele

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud