<B>Commentaar over de vakbonden:</B> Vrienden en kameraden

Wordt de brugpensioenleeftijd nu opgetrokken tot 60 jaar of blijft 58 jaar mogelijk? De onduidelijkheid blijft regeren. Voor een keer is dat niet - of toch niet in de eerste plaats - aan paars te wijten, wel aan de vakbonden die elkaar in dit dossier open en bloot beconcurreren.

Door allebei volop mist te spuien, hopen ze het gelijk aan hun kant te krijgen. Volgens het ABVV zorgt het Generatiepact ervoor dat de leeftijd van het brugpensioen wordt opgetrokken tot 60 jaar. Volgens het ACV blijft 58 jaar de regel. Premier Guy Verhofstadt (VLD) slaagde er het voorbije weekend in de verwarring compleet te maken. Vrij vertaald zei de eerste minster dat het ACV geen ongelijk heeft, maar dat het ABVV ook gelijk kan krijgen.

Wie heeft het bij het rechte eind? Allicht is dat na vandaag niet eens nog relevant en wordt de hamvraag wie gelijk krijgt. De vakbonden leggen vandaag hun houding tegenover het paarse Generatiepact vast. De houding van het ABVV staat bij voorbaat vast: de bond is en blijft tegen. Maar het blijft wel uitkijken naar de consequenties die de socialistische bond daaraan koppelt. Mogelijk worden de vorm, de omvang en de duur van de acties pas vastgelegd na overleg met de christelijke bond. Maar of er een gemeenschappelijk front komt, moet nog worden afgewacht. De top van de christelijke bond verdedigt het Generatiepact weliswaar niet, maar hij meent dat tijdens de onderhandelingen al het onderste uit de kan werd gehaald en acties bijgevolg zinloos zijn.

Of de basis de ACV-top volgt, moet vandaag blijken. Is dat het geval, dan is de kans groot dat het verzet tegen het Generatiepact doodbloedt. Op zijn eentje zal de socialistische bond het niet halen. De kaarten liggen totaal anders als de basis van de christelijke bond vandaag ook tot actie beslist. Dan is gemeenschappelijk verzet niet langer te vermijden. Maar ook dan zal de top van de christelijke bond er alles aan doen om te vermijden dat de socialistische bond alsnog zijn gelijk haalt. Allicht komen er dan therapeutische acties. Die zullen de basis toelaten stoom af te laten. Maar omvang, duur en intensiteit van het verzet zullen beperkt worden gehouden, zodat het voortbestaan van het kabinet niet in gevaar wordt gebracht.

Maar niet alleen paars moet het ACV dankbaar zijn. Dat is ook het geval voor de toekomstige kameraden-bruggepensioneerden. De ABVV-top, voortgeduwd door zijn basis, heeft bij de onderhandelingen over het loopbaaneinde van meet af aan gekozen voor de actie en plaatste zich zo buiten de onderhandelingen. De ACV-top daarentegen ging van bij de aanvang voor dialoog en wist zo de oorspronkelijke regeringsvoorstellen serieus af te zwakken. De ABVV'ers die morgen toch nog op 58 met brugpensioen kunnen, zullen dat niet te danken hebben aan de acties van de kameraden, wel aan het onderhandelingstalent van de vrienden van de christelijke bond.

Stefaan Huysentruyt

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud