<B>Commentaar over drugswet:</B>Drie gram en een plant

Het Arbitragehof vernietigde gisteren een essentieel artikel uit de drugswet die onder de vorige, paars-groene, regering na veel politiek gehakketak tot stand was gekomen. De groenen en de PS vonden dat het gebruik van softdrugs uit de strafwet moest; de liberalen en Vlaamse socialisten wilden het in de strafwet houden. Het paars-groene gedoogbeleid werd het compromis.

Het Hof vindt de begrippen 'overlast' en 'problematisch gebruik' in de wet dermate rekbaar gedefinieerd dat er een toestand van rechtsonzekerheid ontstaat. Ook hekelen de rechters dat de maximale gebruikershoeveelheid die gedoogd wordt niet in de wet is opgenomen. Het hoogste rechtscollege stuurt daarmee de paars-groene drugswet terug naar af. Maar eigenlijk mag dat niet verbazen. De coalitiepartners wisten bij voorbaat dat de wet juridisch aan alle kanten rammelde. De vernietiging door het Arbitragehof was dus voorspelbaar. Maar toch werd het gedoogbeleid er met juridische gaten en al doorgeduwd onder het motto dat een compromis beter was dan geen compromis. In een poging om de juridische gaten te dichten, kwam er achteraf wel nog een rondzendbrief van de toenmalige minister van Justitie, Marc Verwilghen. Die bepaalde dat het bezit van drie gram en een vrouwelijke plant gedoogd mocht worden. Maar voor de rest kon ook de rondzendbrief de vele onduidelijkheden in de drugswet niet wegnemen.

Op zich is er niets mis met compromissen, maar ze moeten wel juridisch sluitend zijn. Rekbare begrippen slagen er weliswaar in de onenigheid tussen de coalitiepartners te verdoezelen, maar leiden mogelijk tot willekeur. Hoe rekbaarder een begrip, hoe groter de interpretatiebevoegdheid van politie en gerecht en hoe groter de potentiële willekeur.

De discussie over het cannabisgebruik doet inmiddels vergeten dat preventie en opvang in het drugsbeleid het belangrijkste zijn. Paars-groen had daarvoor grootse plannen, die de federale overheid zou realiseren in samenwerking met de gemeenschappen en gewesten. Maar van die plannen is tot dusver maar bitter weinig in huis gekomen. En daar zal allicht niet snel verandering in komen. De vernietiging van de drugswet zal er toe leiden dat alle politieke energie en aandacht zich opnieuw zullen toespitsen op het cannabisgebruik.

De VLD liet al weten dat hij de drugswet aan de kritiek van het Arbitragehof wil aanpassen. Niet alleen kan dat het begin inluiden van een nieuwe politieke processie van Echternach. Maar bovenal riskeert de processie in een doodlopend straatje te eindigen. Want het is nog maar de vraag of de begrippen 'overlast' en 'problematisch gebruik' juridisch sluitend te definiëren vallen. Is dat niet het geval, dan zal het Arbitragehof ook de aangepaste wet vernietigen. En zal er andermaal veel politieke moeite voor niets geleverd zijn.

Stefaan Huysentruyt

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud