<B>Commentaar over nieuwe paus:</B> Mit brennender Sorge

Met de erg snelle en zeker niet onverwachte keuze van de Duitse kardinaal Joseph Ratzinger tot paus Benedictus XVI weten de 1,2 miljard katholieken in de wereld exact waar zij aan toe zijn. Als prefect van de congregatie voor de Geloofsleer was Ratzinger sinds 1981 de behoeder van de zuiverheid van de leer van de katholieke kerk. Samen met Johannes Paulus II was hij de voorvechter voor het behoud van de traditionele katholieke waarden en moraal.

De homilie die de 78-jarige Ratzinger, toen nog papabile, maandag in de Sint-Pietersbasiliek hield bij de start van het conclaaf, laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Hij veroordeelde de 'dictatuur van het relativisme' die enkel het 'eigen ego en verlangen' als ultieme maatstaf hanteert. Hij haalde scherp uit naar het marxisme, het liberalisme, het collectivisme, het radicale individualisme, het atheïsme, het agnosticisme en het syncretisme.

Vanuit Europees standpunt is de verkiezing van Ratzinger geen goede zaak. Zij is slecht nieuws voor al wie had gehoopt op een paus die vrouwen en leken hun terechte plaats in de Kerk zou geven. Ratzinger, bijna een kwarteeuw curiekardinaal, is evenmin goed nieuws voor de vele bisschoppen die hadden gehoopt op een paus die de Kerk zou decentraliseren.

Benedictus XVI is ook geen goed nieuws voor de 200 miljoen katholieken in Noordwest-Europa en Noord-Amerika die hadden gehoopt op een paus die de Kerk meer aansluiting zou laten vinden met de belangrijkste maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties aan het begin van de 21ste eeuw, een paus die een passender en moderner antwoord zou geven op de vragen en noden van de modale katholiek anno 2005.

Ratzinger is mogelijk ook geen goed nieuws voor de joden, moslims en andere christelijke kerken. Van hem is al langer geweten dat hij de oecumenische inspanningen van Johannes Paulus II niet meteen een warm hart toedroeg.

Noordwest-Europa en Noord-Amerika hadden zonder twijfel een andere paus gewenst. De kardinalen lijken zich in hun keuze echter te hebben laten leiden door de vraag waar de Kerk het grootste groeipotentieel heeft en het sterkst leeft. En dat is is niet Noordwest-Europa of Noord-Amerika. Wel Afrika, Azië en Latijns-Amerika, continenten waar de conservatieve en traditionele vorm van het katholicisme springlevend is. En wie past beter bij dat kerkbeeld dan Joseph Ratzinger?

Pius XI publiceerde in 1937 de encycliek 'Mit brennender Sorge', waarin hij zijn bezorgdheid uitdrukte over het Duitse nazisme. Ongetwijfeld zijn er veel katholieken die 'uiterst bezorgd' zijn over de Kerk na de verkiezing van Benedictus XVI. Veel praktiserende katholieken in Europa en Noord-Amerika hopen waarschijnlijk nu al stilletjes op een kort pontificaat. En mogelijk is dat net wat de kardinalen hebben willen bewerkstelligen.

Carl Pansaerts

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud