<B>Commentaar over prins Filip</B>: Koninklijk cement

'Ik ben klaar om te dienen. Ik ben beschikbaar. Ik wil helpen'. Dat was, tijdens de recente missie naar China, het antwoord van kroonprins Filip op de vraag van een journalist van Het Belang van Limburg of hij klaar is om koning te worden. Na zijn ondoordachte 'oorlogsverklaring' aan het Vlaams Belang zal weer getwijfeld worden of de kroonprins klaar is om de zevende koning der Belgen te worden. De uitspraken van de prins in China hebben grote opschudding veroorzaakt in de politieke wereld, waar in het verleden al vaker twijfels te horen waren over de geschiktheid van prins Filip ooit staatshoofd te worden.

Van iemand die voorbereid werd en zich nog voorbereidt op het koningschap, mag worden verwacht dat hij niet alleen de grondwettelijke en wettelijke, maar toch ook de ongeschreven regels van een parlementaire monarchie kent. Een van die ongeschreven regels luidt dat de leden van de koninklijke familie zich terughoudend opstellen en, zoals toenmalig senaatsvoorzitter Armand De Decker het enkele jaren geleden formuleerde, de nodige reserve in acht nemen om de neutraliteit te bewaren die essentieel is voor de monarchie. Dat prins Filip die regel heeft genegeerd - ook al was het in een emotionele bui - pleit niet voor hem en doet twijfels rijzen over zijn opvatting en inschatting van zijn huidige en toekomstige rol. Dat is ook wat tussen de regels te lezen valt in de reactie van eerste minister Verhofstadt. Als de prins nog zo'n blunder begaat, komt de troonopvolging in het gedrang, waarschuwt de premier.

Het is best te begrijpen dat prins Filip het Vlaams Belang niet in het hart draagt. Het is zijn goed recht in confidentiële gesprekken met ministers zijn bezorgdheid te uiten over het programma en de mandatarissen van die partij. Maar als toekomstig, niet eens verkozen staatshoofd, moet hij zich neutraal opstellen en zich onthouden van commentaar over een partij die, of men het graag heeft of niet, bij de jongste verkiezingen de steun van bijna 1 miljoen Vlamingen en een kwart van het Vlaamse electoraat heeft gekregen.

De Belgische monarchie, die altijd al meer Frans- dan Nederlandstalig was, kan maar overleven indien ze ook in Vlaanderen over een politiek en maatschappelijk draagvlak blijft beschikken. Onbesuisde uitvallen op een Vlaamse politieke partij verstevigen dat draagvlak niet, integendeel. Van de Belgische monarchie wordt gezegd dat zij een stuk van het cement is dat dit land nog samenhoudt. Dat heeft het paleis vooral te danken aan het feit dat het zich boven de politieke tegenstellingen in dit land plaatst, en zeker geen partij kiest. Door nu stelling te kiezen tegen het Vlaams Belang, zelfs al is het de partij van 'België Barst', dreigt kroonprins Filip zelf dit koninklijk cement te doen verbrokkelen en het omgekeerde te bewerkstelligen van wat hij wil: België bijeenhouden.

Mark Deweerdt, Wim Van De Velden

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud