<B>Commentaar over veroordeling Blok:</B>Voldoende vuil

Het Hof van Cassatie heeft gisteren het arrest bevestigd van het Gentse hof van beroep waarin drie VZW's van het Vlaams Blok veroordeeld worden voor racisme. De bevestiging komt niet onverwacht, ook niet voor het Blok. De partij heeft reeds alle voorbereidingen getroffen om eerstdaags onder een nieuwe naam met nieuwe statuten en dito grondbeginselen van start te gaan.

Juristen zijn het onderling oneens over de draagwijdte van het arrest. Sommigen minimaliseren de gevolgen, anderen menen dat Cassatie een feitelijk partijverbod uitvaardigt. Gelijk welke militant van de partij zou nu immers op zijn beurt het risico lopen vervolgd te worden voor racisme.

Door een nieuwe partij boven de doopvont te houden, kiest de leiding van het Blok het zekere voor het onzekere. Maar tegelijk kiest ze ook voor de strategie die haar het best uitkomt. De nieuwe naam maakt de zuiverste en duidelijkste breuk mogelijk met het verleden. Had Cassatie het arrest van Gent gisteren verbroken, was de partijnaam behouden gebleven. Die toegeving had hardliner Filip De Man op de partijraad van september van de partijtop weten af te dwingen.

Maar zelfs met een nieuwe naam, statuten en grondbeginselen blijft de vraag hoe nieuw de nieuwe partij is. Het feit dat niemand van het leidende triumviraat ook maar een stap opzijdoet, doet vermoeden dat het veeleer om oude wijn in nieuwe zakken gaat. Maar ook die onduidelijkheid komt de partij goed uit. Filip Dewinter, Frank Vanhecke en Gerolf Annemans moeten voor de continuïteitsfactor in de vernieuwingsoperatie zorgen. Vernieuwen is nodig om salonfähig te worden, om te vervellen tot een fatsoenlijke rechtse partij die nieuwe kiezers aanspreekt. De continuïteit is nodig om de oude kiezers te behouden. Of om de woorden van Gerolf Annemans te herhalen: ons programma blijft voldoende vuil om aantrekkelijk te blijven voor het volk.

Voor de andere partijen blijven Annemans en trawanten tot nader order te grote vuiliken om spontaan met hen zaken doen. Maar waarschijnlijk zijn ze wel net proper genoeg geworden om er 'zo nodig' mee te gaan praten. Het cordon sanitaire zal niet plots in elkaar stuiken. Het zal wel gradueel verdwijnen. Te beginnen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. De Brusselse partijhoofdkwartieren zullen allicht niet meer kunnen beletten dat er na de gemeenteraadsverkiezingen her en der lokale coalities met het Vlaams Belang worden gevormd. Zodra dat is gebeurd, is het hek van de dam en sneuvelt het samenwerkingstaboe de volgende jaren waarschijnlijk volledig. Toch als Dewinter & co de partij nog wat meer fatsoeneren. Al moet worden afgewacht of het programma daardoor niet te proper zal zijn geworden om nog veel volk te trekken. Het Blok is aantrekkelijk in zijn onfatsoen. Het Belang loopt het gevaar fatsoenlijk maar onaantrekkelijk te worden.

Stefaan Huysentruyt

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud