<B>Commentaar over Vlaams Belang: </B>Wij tegen zij

Het Vlaams Blok is opmerkelijk gemakkelijk het Vlaams Belang geworden. Veel interne tegenstand was er niet. Dat hoeft niet te verwonderen, want het 'wij tegen zij' is deze dagen meer dan ooit het motto bij de achterban. Maar er is meer: het Vlaams Belang is misleiding. Achter de façade van opgesmukte grondbeginselen en partijstatuten zitten nog altijd dezelfde extreme ideeën en mensen.

Dat blijkt nog het best uit het antivreemdelingenstandpunt van het Vlaams Belang. Niet alle migranten moeten terugkeren, maar alleen zij die zich niet aanpassen, is het 'politiek correcte' discours van de erfgenaam van het Vlaams Blok. De pertinente vraag hoe migranten 'Vlamingen onder de Vlamingen' moeten worden, blijft onbeantwoord. Dat ze zich aan de wet houden, lijkt niet meer te volstaan.

Het is een illusie te denken dat het Vlaams Belang zou ontwapenen. Kopstuk Filip Dewinter heeft het al enkele keren herhaald: moslimmeisjes die met een hoofddoek op straat lopen, tonen aan dat ze zich niet willen integreren en moeten terugkeren. Het afwijzen van een zekere culturele identiteit heeft nog weinig met integratie te maken, en alles met een monocultuur en een eenheidsdenken in Vlaanderen.

Het Vlaams Belang zegt dat zijn standpunten meerderheidsstandpunten in Vlaanderen zijn en zelfs regeringsstandpunten in Nederland. De oorlogstaal die er vanuit Den Haag na de moord op Theo Van Gogh is gesproken, zou inderdaad uit de mond van het Vlaams Blok kunnen komen. De gevolgen zijn ernaar: aanslagen tegen moskeeën en moslimscholen volgen elkaar op. Samen-leven is er verder weg dan ooit.

Terroristen, fundamentalisten, moslims, vreemdelingen, de islam: alles en iedereen wordt steeds meer op een hoopje gegooid. De slinger slaat door. Was het veel te lang 'fout' over cultuurgebonden problemen te spreken, is het nu 'bon ton' geworden om vooral nog op die culturele verschillen in te zoomen en geen oog meer te hebben voor sociaal-economische feiten.

Het is de hoogste tijd dat er recepten en draaiboeken worden gemaakt om de vicieuze cirkel van het 'wij tegen zij' te doorbreken. Dat vraagt moedige politici, die vanuit het beleid iets doen aan de onrustwekkende achteruitstelling van migranten op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of in het onderwijs. De concentratie van overlast is nog zo'n heet hangijzer.

Het is nu niet het moment om het discours van het Vlaams Blok achterna te hollen en de oorlog te verklaren aan de hoofddoek, de boerka of de minderwaardige cultuur die de islam volgens minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) is. Want wie zal straks - bijvoorbeeld in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen - dan nog ethische bezwaren bij het Vlaams Belang kunnen plaatsen?

Wim VAN DE VELDEN

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud