Advertentie

<B>Commentaar over Waalse treinbestuurders:</B> Gemakkelijkheidsoplossing

Op het eerste gezicht lijkt het voorstel dat de Waalse gewestminister van Economie, Jean-Claude Marcourt (PS) gisteren deed om Waalse treinbestuurders te benoemen op Vlaamse vacatures, niet zo slecht: stuur zoveel mogelijk werklozen uit Wallonië en Brussel naar Vlaanderen om er de openstaande vacatures te benutten.

Zijn voorstel, inclusief de sneer naar de Vlaamse bedrijven uit de regio Kortrijk, die liever Fransen dan Walen zouden aanwerven, klinkt verdacht. Marcourt nam net niet het woord discriminatie in de mond.

Marcourt moet een eerlijk debat voeren. De NMBS verliest meertalige Nederlandstalige treinbestuurders, omdat velen overstappen naar de privé-maatschappijen die zich voorbereiden op de volledige liberalisering van het Europese vrachtvervoer op 1 januari 2007. De aanwerving van nieuwe Nederlandstalige bestuurders moet niet zo moeilijk zijn.

Er zijn nochtans kansen genoeg om in Vlaanderen te werken zonder te raken aan de regionale verdeelsleutels voor overheidsbanen. Toen het tekort aan werknemers in het economische wonderjaar 2000 in de regio Zaventem-Vilvoorde torenhoog opliep, deed de Vlaams-Brabantse provinciegouverneur Lodewijk De Witte een vertwijfelde oproep tot de Franstalige Brusselaars om Nederlands te leren, de grens over te steken en de kans op een baan met twee handen te grijpen. Tevergeefs.

De Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij (GOM) West-Vlaanderen slaakte vijf jaar geleden ook noodkreten. De werkloosheid in de provincie stond op een historisch laag peil en de West-Vlaamse bedrijven trokken 6.000 Franse werklozen aan van wie 4000 langs een West-Vlaams VDAB-kantoor en 2000 langs een Henegouws Forem-kantoor. De Henegouwers bedankten voor de werkaanbiedingen omdat zij geen zin hadden in verre verplaatsingen en de taal- en cultuurbarrière vreesden. De Fransen kwamen wel, omdat ze goed opgeleid zijn, niet kunnen terugvallen op een langdurige werkloosheidsuitkering en mobiel zijn. De taal is geen probleem. Nederlands kennen is belangrijk om de veiligheidsvoorschriften, werkregels en de collega's te begrijpen. Wie van goede wil is, leert dat snel.

Toen de top van de Amerikaanse Kamer van Koophandel vorig jaar in de bevoegde commissie van het federale parlement deelnam aan een hoorzitting over de buitenlandse investeringen in België, blonken de Waalse parlementsleden, ook van Marcourts partij de PS, uit door een absolute afwezigheid. Zij hadden nochtans kunnen leren hoe om te gaan met buitenlandse investeerders. Het Waalse Marshallplan had er wel bij gevaren. Nu probeert Marcourt Vlaamse overheidsbanen in te palmen, net zoals Henegouwen jarenlang de rijkelijke Europese ontwikkelingssteun heeft misbruikt om Vlaamse bedrijven weg te lokken in plaats van buitenlandse investeerders aan te trekken en fors te investeren in opleiding. Gemakkelijkheidsoplossingen als deze zijn niet duurzaam en lossen niets op.

Kris Barrezeele

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud