Bananenrepubliek

Cédric Frère (r.) met zijn vader Gérald (l.) ©Belga

Dat het mandaat van regent bij de Nationale Bank overgaat van vader op zoon op kleinzoon acht je enkel in een bananenrepubliek mogelijk.

De Nationale Bank is altijd een populaire speeltuin geweest voor politieke benoemingen. De directeursmandaten worden netjes verdeeld tussen de grote politieke partijen van dit land. Ze zijn de ultieme beloning voor verdienstelijke kabinetschefs voor de diensten die ze aan minister en partij hebben geleverd. Bekwaamheid voor de job is van ondergeschikt belang. Dat komt de autoriteit van de instelling niet ten goede.

De regering-Michel drijft nu nog wat meer de spot met de Nationale Bank door de 34-jarige Cédric Frère voor te dragen als regent, als opvolger van zijn vader Gérald Frère. Die had zelf het mandaat van zijn vader Albert Frère, topman van de holding GBL, overgenomen.

‘Voor mijn vader was het mandaat in de regentenraad een familieaangelegenheid’, vertelde Gérald Frère eens openhartig in een interview. ‘Toen hij dat in de Nationale Bank zei, leverde dat de nodige hilariteit op. Men maakte hem duidelijk dat het benoemingsmechanisme zo niet werkt.’

Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen is niet duidelijk, maar het Frère-mandaat in de Nationale Bank blijkt erfelijk te zijn.

Het lachen zal de lui bij de Nationale Bank intussen wel vergaan zijn. Het is niet duidelijk hoe hij dat klaar heeft gespeeld en welke prijs hij daarvoor heeft betaald, maar het Frère-mandaat blijkt wel degelijk erfelijk te zijn.

Het belang van de regentenraad, eigenlijk de raad van bestuur van de Nationale Bank, is wel sterk afgenomen sinds de verantwoordelijkheid voor het monetair beleid aan de ECB is overgedragen. Maar het blijft een belangrijk cenakel waar vertegenwoordigers van de sociaal-economische wereld elkaar ontmoeten en het is een plek die een bevoorrechte kijk biedt op de economische gang van zaken in België en toegang tot een interessant netwerk. Wat zijn de merites van de 34-jarige fils à papa Cédric Frère, alleen maar bestuurder in enkele Frère-vehikels, dat hij daar een vippasje voor krijgt, behalve zijn afstamming?

Cédric Frère wordt als regent voorgedragen door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Natuurlijk voert die gewoon een politieke deal uit. Wie is de pleitbezorger van de kandidatuur van kleinzoon Frère? Daarvoor moet in de richting van de MR gekeken worden, en in de eerste plaats naar zwaargewicht Didier Reynders. Wat heeft de Frère-clan ooit voor de Franstalige liberalen en voor Reynders gedaan dat die zo bij hen in het krijt staan?

Dat de andere regeringspartijen hierin meegaan, is een schande. Ze zijn medeplichtig. Ze tolereren het omdat ze dan een vrijgeleide krijgen om hun eigen poppetjes te benoemen. Zo kan de N-VA het hoofd van haar studiedienst, Edwin De Boeck, ook in de regentenraad zetten, zonder dat de andere partijen daar moeilijk over doen.

Het zijn praktijken die je enkel in een bananenrepubliek mogelijk acht. Maar het gebeurt ook in dit koninkrijkje. De Nationale Bank wordt misbruikt voor allerlei hand- en spandiensten. Partijen die daaraan meedoen en hun politici moeten zwijgen over goed bestuur.

Reageren? Deel uw mening met ons en andere lezers op tijd.be/commentaar

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud