Banken verstrekken minder kredieten aan bedrijven

(tijd) - De banken verstrekken steeds minder kredieten aan Belgische bedrijven. Eind juni namen de bedrijven 6,1 procent minder bedrijfskredieten op dan het jaar voordien, blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Vereniging van Banken (BVB). De verrassende daling is volledig op rekening te schrijven van de multinationals en de middelgrote bedrijven. Bij de kleine ondernemingen was er een duidelijke stijging van het aantal bedrijfskredieten.

De verstandhouding tussen banken en bedrijven was de voorbije jaren niet altijd even goed. De ondernemers verweten de banken dat ze de kredietkraan dichtdraaiden en de tarieven van leningen fors opschroefden. De bankiers vonden dat de terugval in de kredietverlening vooral te wijten was aan de economische malaise, die de vraag naar bedrijfskredieten fors drukte.

Nu de Belgische economie in het eerste halfjaar opnieuw openbloeide, was de algemene verwachting dat die heropleving zich ook zou uiten in een stijging van de kredietverlening. Maar niets is minder waar. Volgens cijfers van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) hebben de bedrijven eind juni 2004 ruim 6 procent minder bedrijfskredieten opgenomen dan een jaar voordien. Bovendien is er niet meteen uitzicht op beterschap. De daling in het tweede kwartaal van 2004 was groter dan in het eerste kwartaal.

Volgens de BVB mag men daaruit niet besluiten dat de banken niet aan de financieringsbehoeften van de bedrijven voldoen. De jongste jaren klaagden vooral de kleinere ondernemingen over kredietschaarste. En daar stellen de bankiers een stijging vast van het uitstaande kredietbedrag met meer dan 7 procent, dat is ruim 2 miljard euro. Neen, de verklaring is te zoeken in het sterk veranderde gedragspatroon van de multinationals en de middelgrote bedrijven.

Vooral de grotere bedrijven worden met de vinger gewezen. Zij slaan steeds vaker de bankier over en trekken zelf de financiële markten op, bijvoorbeeld via de uitgifte van bedrijfsobligaties of andere schuldtitels. Desintermediatie heet dat in het vakjargon. 'Dat is een verschijnsel dat de voorbije jaren opnieuw sterker werd en dat uit zich in de cijfers', zegt Luc Vandewalle, voorzitter van de BVB. Mede daardoor daalde het uitstaand kredietbedrag bij de multinationals de voorbije twee jaar met ruim 11 procent, dat is 3,7 miljard euro.

Bij de middelgrote bedrijven bleef de daling een stuk beperkt tot ruim 6 procent ofwel 1,2 miljard euro. Daar spelen andere elementen, waarvan de belangrijkste de zwakke vraag is. 'Je mag niet vergeten dat de meeste bedrijven hun schulden afbouwen omdat zij steeds meer behoefte hebben aan liquide middelen', benadrukt Vandewalle.

Dat betekent dat de bedrijven steeds minder financieringsbehoeften hebben. Die vaststelling strookt met de evolutie van de brutobedrijfsinvesteringen. Die daalden in het tweede kwartaal van 2004 met 6,1 procent ten opzichte van het jaar voordien.

Niettemin hoopt de BVB dat de negatieve trend alsnog kan worden omgebogen. In de jongste enquête voorzien de bankiers een heropleving in het vierde kwartaal. 'Maar het blijft afwachten of die hoop zich straks omzet in harde cijfers. Want er zijn tekenen dat de economische conjunctuur wel eens over haar hoogtepunt heen kan zijn', zegt Vandewalle.

De dalende kredietverlening lijkt weinig invloed te hebben op de resultaten van de Belgische banken. Eerder lekte al uit dat de banken in de eerste jaarhelft ruim een kwart meer winst boekten dan over dezelfde periode in 2003. Maar als je enkel de Belgische activiteiten in ogenschouw neemt - de buitenlandse dochterondernemingen dus niet meegerekend - ontstaat een ander beeld. Dan tekent zich een winstdaling af met 23,6 procent.

'Dat komt doordat de Belgische banken over de eerste zes maanden van dit jaar fors minder uitzonderlijke meerwaarden boekten', zegt Luc Vandewalle. Het rendement op het eigen vermogen valt in bovenstaand scenario zelfs terug van 17,6 procent naar 13,2 procent. Ook dat heeft te maken met het wegvallen van de uitzonderlijk hoge eenmalige inkomsten.

Toch is Vandewalle tevreden met de resultaten van de Belgische banken, die in de eerste jaarhelft nog een duwtje in de rug kregen van de fiscale amnestie. Uit de cijfers blijkt dat de Belgen meer beleggen bij Belgische banken en dat helpt. 'Exclusief eenmalige inkomsten zou de winst met 19,7 procent zijn gestegen', knikt de BVB-voorzitter. Daarmee doen de Belgische banken het zeker niet slechter dan hun buitenlandse sectorgenoten. Voor de tweede jaarhelft verwacht Vandewalle evenwel een zwakker resultaat.

NT

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud