Baskische radicalen tot illegaliteit veroordeeld

(tijd) - Batasuna, de politieke arm van de Baskische afscheidingsbeweging ETA, is nog slechts één stap verwijderd van de illegaliteit. Een nieuwe wet op politieke partijen, die alleen de Senaat nog moet passeren, maakt dat mogelijk. De Spaanse premier, José María Aznar, is euforisch. Baskische radicalen voorspellen een regelrechte catastrofe.

In de nieuwe wetgeving is vastgelegd dat elke partij die zich vereenzelvigt met terroristische activiteiten waarmee politieke doelen worden nagestreefd, een verbod riskeert. Met die wet in de hand kan de regering onmiddellijk overgaan tot het illegaal verklaren van Batasuna, sinds jaar en dag het politieke verlengstuk van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Omdat Batasuna weigert de terroristische activiteiten van de ETA te veroordelen en omdat is vastgesteld dat de infrastructuur van Batasuna wordt gebruikt voor de financiering van het ETA-terrorisme lijken de laatste dagen van Batasuna als legale politieke partij geteld.

In het Spaanse parlement bestond grote eensgezindheid over de noodzaak van de nieuwe wet: 95 procent van de parlementsleden stemde voor. Voor de regerende Volkspartij van Aznar staat al lang vast dat Batasuna en ETA hetzelfde zijn en dat er daarom geen plaats is voor een politieke partij in een democratie die terrorisme als politiek drukmiddel vergoelijkt. Volgens de socialisten worden met de nieuwe wet geen politieke ideeën of ideologieën vervolgd en blijft het mogelijk om in alle vrijheid het zelfbeschikkingsrecht van Spaans Baskenland te verdedigen.

Toch is niet iedereen even gelukkig met de nieuwe wet. De gematigde nationalisten in Baskenland menen dat het illegaal verklaren van Batasuna incompatibel is met de grondwet. Een woordvoerder van Batasuna kwalificeerde de parlementaire meerderheid als 'een negatieve beslissing waarmee de poorten naar een catastrofe zijn geopend'. Hij wees erop dat een vierde van het electoraat, dat vorig jaar nog op Batasuna stemde, tot de illegaliteit wordt veroordeeld.

Er kwam ook tegenkanting uit onverwachte hoek: de Kerk en het Hooggerechtshof. De magistraten weigeren om Batasuna-leider Arnaldo Otegi te vervolgen nadat hij op een bijeenkomst van radicale Basken in Frans Baskenland 'Viva ETA' had geroepen. De regering ziet daarin een illegale en moreel verwerpelijke poging om het terrorisme aan te moedigen, maar het Hooggerechtshof heeft bepaald dat het slechts gaat om een 'opiniërende vorm om zich te uiten'.

Aznars woede over zoveel justitieel onbegrip was net bekoeld of de Baskische bisschoppen joegen de adrenaline van de premier omhoog met een herderlijk schrijven waarin wordt getwijfeld aan het nut van het illegaal verklaren van Batasuna. Tot overmaat van ramp werd ook nog een brief gepubliceerd waarin 358 Baskische priesters zich voorstander verklaren van het zelfbeschikkingsrecht. Aznar heeft de bisschoppelijke reactie gekwalificeerd als 'intellectuele perversie'.

HB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud