Advertentie

Bazel II-akkoord pas eind 2006 van kracht

(tijd) - Het Bazelcomité bereikte woensdag een raamakkoord over de nieuwe minimale kapitaalvereisten voor de banksector, bekend onder de naam Bazel II. De banktoezichthouders bepaalden wel dat het Bazel II-akkoord het oude Bazel I pas eind 2006 vervangt. Hiermee wordt de invoering van het akkoord opnieuw met bijna een jaar uitgesteld. Het akkoord zal in het laatste kwartaal van 2003 rond zijn.

Banktoezichthouders uit dertien landen ondertekenden een raamakkoord over de minimale kapitaalvereisten in de banksector. Het Bazel II-akkoord laat de kapitaalbuffer die banken opzij moeten zetten voor het toekennen van kredieten beter aansluiten bij de werkelijke kredietrisico's. Banken kunnen hiervoor gebruikmaken van geavanceerdere interne ratingmodellen.

Het definitieve akkoord moet eind 2003 af zijn. Bazel II wordt dan van kracht eind 2006. Eerder werd de invoering al eens verschoven van begin 2005 naar begin 2006. Het Bazel-comité verwacht dat sommige landen nog meer tijd nodig hebben en is bereid hiermee in te stemmen. Het comité denkt hier vooral aan de groeimarkten, die nog maar pas de Bazel I-normen invoerden.

Tussen oktober en december van dit jaar moeten de banken een derde en laatste kwantitatieve studie uitvoeren. Het Bazelcomité wil hiermee polsen naar de impact van het raamakkoord op de banksector. In het tweede kwartaal van 2003 volgt dan een nog consultatief document, waarop de banken kunnen reageren met laatste wijzigingen.

Het Bazelcomité zegt ook dat het de behandeling van kredieten voor KMO's aangepast heeft. De banksector vreesde dat het risicovollere karakter van KMO'S de kredieten voor deze bedrijven fors duurder zou maken. Vooral Duitsland had forse kritiek, maar stemde na de aanpassingen toch in met het nieuwe akkoord. De banktoezichthouders verwachten dat een afzonderlijke risicobeoordeling voor KMO's de gemiddelde kapitaalvereisten met ongeveer 20 procent vermindert. Voor het Bazelcomité is een KMO een bedrijf dat een jaarlijkse omzet van minder dan 50 miljoen euro boekt. Overigens kunnen nationale banktoezichthouders in het nieuwe akkoord ook beslissen of een bank haar kredietrisico tegenover kleine ondernemingen al dan niet moet aanpassen in functie van de evolutie van de markt.

Bazel II voert daarnaast ook een nieuw soort risico in, het operationeel risico dat bijvoorbeeld computerpannes omvat. Sommige banken vinden dat wat overdreven, maar het Bazelcomité is ervan overtuigd dat deze vooruitstrevende manier van risicobepalen de banken meer flexibiliteit geeft.

SaS

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud